ElektroVakuums ledelse styrkes og ny koncernledelse tiltræder fra 1/1 2006.

Bestyrelsen i ElektroVakuum AS har besluttet at gennemføre flere ændringer i virksomhedens ledelse. Ændringerne berører både moderselskabet i Norge og selskaberrne i Sverige og Danmark. Kjetil Gjerdalen er udnævnt til koncernchef for de samlede koncernaktiviteter i selskabet og samtidig til administrerende direktør for moderselskabet i Norge. Stefan Billerstam udnævnes til salgsdirektør forhele koncernen med det samlede ansvar for salgs-, markeds-, eksport og logistikaktiviteter. Stefan Billerstam fungerer samtidig som administrerende direktør for datterselskaberne i Sverige og Danmark. Kjetil Gjerdalen kommer senest fra firmaet Luxo og Stefan Billerstam fra stillingen som administrerende direktør for ElektroVakuum i Sverige og Danmark. Organisationsændringerne har – frem for alt - som mål yderligere at forstærke markedsføringen i Skandinavien gennem øget koordinering af aktiviteterne. Forskellige enheder i hele organisationen vil blive omstruktureret og få tydeligere ansvar indenfor sine forretningsområder. Markedsaktiviteterne vil blive samordnet mere effektiv på tværs af de Skandinaviske landegrænser. Baggrunden for at etablere den nye struktur i organisationen er den meget store ekspansion, som ElektroVakuum har haft gennem de seneste år. Koncernomsætningen er øget med tæt på 20 % fra 2004 til 205 og forventes at stige yderligere bi 2006. ElektroVakuums ledende markedsposition stiller øgede krav til organisationens effektivitet, fleksibilitet og samarbejde på tværs af landegrænserne. Ikke mindst på grund af, at flere af selskabets større kunder er repræsenterede i både Sverige, Norge og Danmark. I disse 3 lande har ElektroVakuum sine største markeder og er repræsenteret med egne datterselskaber.

Abonner

Dokumenter og links