Enaco organiserer sig for at møde ”paradigmeskiftet” inden for nordiske Data Centers

Vores brug af især smartphones har ført til, at behovet for dataoplagringskapacitet er steget dramatisk og meget tyder på, at det er en tendens, som vil fortsætte. Markedet mener, at efterspørgslen på oplagringskapacitet vil blive fordoblet hver 18. måned.

Nordens klimaforudsætninger, energiadgang og politiske og geografiske stabilitet har fået flere store internationale aktører inden for Data Centers til at søge mod Norden. I takt med det stigende behov inden for dataoplagring, så øges kravene også til mere omkostningseffektive og sikre Data Centers. Dette har ført til både energieffektiviseringer og en ny måde at bruge teknikken og bygninger på.

For at møde og være ledende i denne positive udvikling forstærker og samler Enaco sin omfattende kompetence i en nordisk projektorganisation. Enaco Nordic får ansvaret for både koordineringen og projektledelsen af de store og komplekse nordiske opgaver. Den nye organisation giver virksomheden større fleksibilitet og kompetence til at håndtere opgaver i flere lande.

- Vi vil kunne samordne ressourcer og kompetence omkring vores kunder i Norden hurtigere og mere effektivt i fremtiden, siger Tom Ekevall Larsen, koncernchef Encon Group og adm. dir. for Enaco. På den måde kan vi tilbyde et endnu højere serviceniveau og spidskompetence, hvor den behøves mest og ud fra projektets kompleksitet.

Ansvarlig for Enaco Nordic bliver Magnus Angermund, Vice President, Head of Nordic Sales and Marketing.

- Det her giver kunderne en større tryghed, ved det at vi får samlet overblikket og kontrollen over vores nordiske projekter, siger Magnus Angermund. Det indebærer også, at vi kan optimere ressourcerne og planlægge opgaverne mere omkostningseffektivt for kunderne. Vores kunder får på denne måde adgang til vores samlede kompetence, ved at vi skaber et dedikeret projektteam til hver store opgave ud fra dennes specifikke behovsbillede.

Som et led i den nordiske satsning hos Enaco er flere vigtige ledelsespersoner blev rekrutteret, bl.a. inden for teknik og design og kvalificeret projektledelse. Jonny Broberg er udpeget til nordisk teknik- og designchef. Han kommer med sin brede baggrund til yderligere at øge Enacos kompetence, og hans ansvar vil også omfatte Service. Jonny begyndte hos Enaco i februar i år og kommer senest fra Johnson Controls.

Toni Hultberg er udpeget til Projektchef Norden. Toni begyndte hos Enaco i april 2012 og kommer senest fra Skanska som projektchef med plads i Göteborg. Med Toni bliver Enaco både bredere og bedre udrustet til at projektlede morgendagens Data Centers.

Enaco har de seneste år gennemfør et større ændringsarbejde for bedre at kunne imødegå dette paradigmeskifte inden for Data Centers. Med sin brede og dybe kompetence er Enaco nu klar til at møde og være ledende i fremtiden inden for Data Centers i Norden.

Enaco Nordic startede i april og vil have base i Stockholm og virke i hele Norden.

---------------------------------

Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du kontakte
Tom Ekevall Larsen, koncernchef og adm. dir. hos Enaco AB (hovedkontoret i Sverige)

Tel +46 514 84 600
Mobil +46 761 35 21 25
e-mail tom.ekevall@enaco.se

Om Enaco
Enaco designer, konstruerer, er projektleder for og betjener sikre og avancerede Data Centers og andre typer kommunikationsrum. Fokus er på grøn, bæredygtig og energieffektiv teknik. Virksomheden blev grundlagt i 1977 og har i dag kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, København og Oslo.

Om Encon Group
Encon Group AB, som Enaco er en del af, er et af de førende firmaer inden for Energy Control Management, ECM. Koncernen har ud over spidskompentence inden for Data Centers også kompetence inden for el, ventilation, køling, VVS og styring og regulering. Koncernen har omkring 200 ansatte i Sverige, Norge og Danmark. Encon Group AB ejes 100 procent af Mannerheim Industrier AB, MIAB. Hos MIAB ligger fokus først og fremmest på udvikling af virksomheder inden for energi og teknik samt styrings- og målesystemer.

 

 

Abonner