Bekæmpelse af it-kriminalitet: Strategisk samarbejdsaftale mellem ENISA og Europol

Lederne af ENISA og Europol underskrev i dag en strategisk samarbejdsaftale i Europols hovedkvarter i Haag, der skal gøre det lettere et opnå et tættere samarbejde og udveksle ekspertise indenfor bekæmpelsen af it-kriminalitet.

OMFANG

Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet mellem Europol, dets Europæiske Center til Bekæmpelse af It-kriminalitet (EC3) og ENISA med henblik på at støtte EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne i at forebygge og bekæmpe IT-kriminalitet. Aftalen dækker ikke udveksling af personoplysninger.

Samarbejdet kan blandt andet og især omfatte:

  • udveksling af specifik viden og ekspertise,
  • udarbejdelse af generelle situationsrapporter,
  • rapporter på baggrund af strategiske analyser og bedste praksis,
  • styrkelse af kapacitetsopbygning gennem uddannelse og oplysningsarbejde med henblik på at beskytte netværks- og informationssikkerheden på EU-plan.

ENISA udgør en del af EC3s programråd, og EC3 udgør tilsvarende en del af ENISAs stående gruppe af interessenter, der rådgiver ENISAs direktør vedrørende det årlige arbejdsprogram og prioriteterne. ENISA og EC3 har altid arbejdet sammen om at styrke it-sikkerheden og reducere it-kriminalitet på europæisk plan. Arbejdet har hidtil omfattet fremstilling af et fælles oplæg om bekæmpelse af botnet; deltagelse i den europæiske cybersikkerhedsmåned; cybersikkerheds-øvelser som fx CyberEurope; fremstilling af en vejledning for god praksis for CERT'er; og styrkelse af CERT- / retshåndhævelsessamarbejde gennem forskellige workshops og konferencer, for blot at nævne et udpluk.

Den  administrerende direktør for ENISA, Professor Udo Helmbrecht, og Europols direktør, Rob Wainwright,   har udsendt en fælles erklæring: ”Denne aftale er et vigtigt skridt i kampen mod it-kriminelle, som til stadighed bliver dygtigere og dygtigere, og som investerer mere tid samt flere penge og folk på målrettede angreb. Vores aftale viser, at vi er yderst optagede af i fællesskab at bidrage indenfor vores respektive ekspertiseområder, og af at støtte hinandens arbejde i bestræbelserne på at højne online-sikkerheden i Europa. It-kriminalitet skønnes at koste den globale økonomi mere end 400 milliarder dollars årligt 1. Gennem et tættere samarbejde og deling af ekspertise styrker vi Europas evne til at bekæmpe it-kriminalitet.”

Baggrund

 ENISA er et ekspertorgan indenfor it-sikkerhed med hovedkvarter i Heraklion og et kontor i Athen, Grækenland, som bistår EU-medlemsstaterne, Kommissionen og alle interesseparter med at løse og forebygge netværks-og informationssikkerhedsproblemer. 

* Europol, den europæiske politienhed beliggende i Haag, Holland, er ansvarlig for samarbejdet om retshåndhævelse på EU-plan, styrkelse af medlemsstaternes indsats indenfor forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for grov kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater (Rådets afgørelse 2009/371/RIA). EC3, Det Europæiske Center for Bekæmpelse af It-kriminalitet, der hører under Europol, er omdrejningspunktet i EUs kamp mod it-kriminalitet. Det støtter medlemsstaterne og EU-institutionerne i at opbygge operationel og analytisk kapacitet til efterforskning og samarbejde med internationale partnere indenfor it-kriminalitet. De specifikke områder for dets mandat er betalingssvindel på nettet, seksuel udnyttelse af børn via internettet, og forbrydelser, der påvirker vigtige infrastruktur- og informationssystemer i EU. 

1. McAfee (2014), nettotab: Estimering af globale omkostninger ved it-kriminalitet, juni 2014

For interviews, kontakt venligst: Ulf Bergström, Senior Corporate Communications Officer og talsperson ved ENISA: +30 6948 460 143, eller Lisanne Kosters, talsperson ved Europol: +31 70 302 5001. 

Tags:

Abonner

Dokumenter og links