EQT Expansion Capital skyder trecifret millionbeløb i Skykon

• Skykons vækststrategi får et kraftigt rygstød i form af en investering på et stort trecifret millionbeløb fra EQT Expansion Capital. Pengetilførslen styrker virksomhedens fortsatte vækst • Skykons grundlæggere beholder aktiemajoriteten, da EQT Expansion Capital investerer via en struktur med ansvarlig lånekapital • EQT Expansion Capital vil arbejde aktivt sammen med de eksisterende ejere om at udvikle Skykon til en internationalt førende leverandør til vindmølleindustrien EQT Expansion Capital II (EQT Expansion Capital) har indgået en aftale om at investere i Skykon, som med base i Danmark er leverandør til den internationale vindenergi-industri. Fonden påtager sig en aktiv rolle sammen de nuværende ejere i at udvikle Skykon yderligere. Skykon har ambitiøse vækstplaner og EQT vil via sin erfaring med at skabe globale virksomheder og via sit netværk af erfarne internationale erhvervsfolk kunne bidrage til denne vækst samt til at internationalisere Skykon. Skykons administrerende direktør, Jesper Øhlenschlæger, siger: ”Vi er særdeles glade for at få EQT Expansion Capital ind som investor. Kombinationen af kapital og erfaringen med at udvikle virksomheder internationalt er en kolossal hjælp til at realisere vores ambitiøse vækstplaner.” Skykon A/S er moderselskab for en række virksomheder på det hastigt voksende marked for vindkraft. Skykon A/S leverer totalløsninger inden for tårne og vind teknologi komponenter til vindmølle fabrikanter. Baggrunden for investeringen Investeringen er i tråd med EQT Expansion Capital’s strategi om at bidrage til udviklingen i virksomheders vækst gennem en kombination af viden- og kapitaltilførsel, samtidig med at de eksisterende ejere beholder kontrollen over selskabet. Skykon-investeringen er EQT Expansion Capital’s første i Danmark. Skykon er en lovende investering i et hurtigvoksende marked med få professionelle konkurrenter. Markedet for vindenergi-leverandører er ikke særlig udviklet og meget fragmenteret, og en del af Skykons kernestrategi er at bibringe industriel viden og driftsmæssig knowhow til sektoren. Skykons rødder er en stærk, familieejet virksomhed. Ledelsen er dygtig og erfaren, og virksomheden har en stærk markedsposition med tætte kunderelationer, et solidt finansielt omdømme og produkter af høj kvalitet. ”Vi har meget store forventninger til denne investering. Skykons ejere og ledelse udfører et fantastisk stykke arbejde, og vi tror på, at EQT’s netværk af tunge erhvervsfolk med stor international erfaring vil være af stor værdi for Skykon,” siger Petri Sandell, som er partner i EQT og rådgiver for EQT Expansion Capital. ”Skykon har en stærk platform i en meget attraktiv industri, og EQT Expansion Capital kan hjælpe selskabet og aktionærerne med at udnytte det store potentiale på både nuværende og fremtidige markeder, siger Nikolaj Galskjøt, direktør i EQT Partners og rådgiver for EQT Expansion Capital. Udviklingsplaner og fremtidig strategi for Skykon EQT Expansion Capital’s overordnede strategi er at hjælpe ledelsen og aktionærerne med at opfylde målet om at udvikle og udvide forretningen. Med den nye finansielle struktur tilføres ekstra kapital, som i stort omfang vil blive investeret i produktionsfaciliteter og anden udvikling. Vindenergi-sektoren forventes at opleve tocifrede vækstrater i de næste fem til ti år, og graden af outsourcing fra vindmøllefabrikanterne forventes at stige yderligere. Det er Skykons intention at få fuldt udbytte af outsourcing-tendensen og den underliggende vækst. Dertil kommer, at der er mulighed for driftsmæssige forbedringer samt øget koordinering og synergi i Skykon-gruppen – især i forbindelse med international ekspansion. Markedet for vindenergi-leverandører er fragmenteret, og det kan give gode opkøbsmuligheder for Skykon, hvis små leverandører får behov for en større og mere stabil ramme at vokse i. På den baggrund forventer EQT Expansion Capital en betydelig vækst i både omsætning og indtjening i Skykon i de kommende år. EQT Expansion Capital har normalt en investeringshorisont på fire til seks år, men kan godt forblive som investor i en længere periode. Investeringens betydning for virksomhedens interessenter EQT Expansion Capital har fuld tiltro til Skykons medarbejdere og ledelsen med Jesper Øhlenschæger i spidsen. Selskabet vil fortsætte sin vækst- og udviklingsstrategi på begge forretningsplatforme (tårnløsninger og komponenter til møllevinger). Selskabets nye bestyrelse indbefatter følgende medlemmer fra EQT’s netværk af tunge erhvervsfolk og seniorrådgivere: • Kaj Thorén, formand – nuværende bestyrelsesmedlem i Alecta and Billes Tryckerier. Thorén er tidligere globalt anvarlig for SKF’s Aero & Stål Division. • William E. Hoover Jr., menigt medlem – nuværende næstformand i GN Store Nord samt medlem af bestyrelsen i Danfoss, Sauer Danfoss og Northstar Battery. William E. Hoover Jr. har tidligere arbejdet for McKinsey i Skandinavien i mere end 30 år. Transaktionen kræver godkendelse af konkurrencemyndighederne og forventes endeligt afsluttet i løbet af november måned. Om EQT og EQT Expansion Capital II EQT er en gruppe af førende kapitalfonde med investeringer i Nordeuropa, Central- og Østeuropa samt Nordamerika og Asien. EQT styrer fonde inden for buy-outs, vækst- og infrastruktur-investeringer. EQT’s unikke tilgang er at investere ved at udnytte sit store netværk af erhvervsfolk til at identificere og udvikle selskaber. EQT opererer med udgangspunkt i en entydig ledelsesmodel. EQT-fondene køber eller finansierer hovedsagelig markedsledende virksomheder med et stort vækstpotentiale. EQT arbejder som en katalysator for forandringer af de selskaber, der investeres i. Selskaberne gøres markedsledende gennem reelle varige forbedringer af driften. EQT har igennem 12 fonde har rejst cirka 13 milliarder euro i kapital og har investeret cirka 7 milliarder euro i mere end 70 selskaber. Flere end 500.000 personer er beskæftiget i selskaber ejet af EQT. EQT Expansion Capital II er en 475 millioner euro stor fond, der investerer i mellemstore privatejede selskaber. Fondens har fokus på virksomheder, som har behov for kapital til vækst. Finansieringsløsningen minder om indskud af egenkapital, men hvor de eksisterende ejere samtidigt bevarer kontrollen over selskabet. EQT Partners rådgiver alle EQT-fondene og beskæftiger flere end 100 investeringseksperter med stærke erhvervsmæssige og finansielle kompetencer. EQT Partners har kontorer i Stockholm, København, Frankfurt, Helsinki, Hong Kong, Oslo, London, München, New York, Shanghai, Warszawa og Zürich.

Abonner

Dokumenter og links