EQT Opportunity Fund køber aktiemajoriteten i Cimbria A/S

EQT Opportunity Fund (“EQT”) har indgået aftale om at overtage aktiemajoriteten i den danske industrivirksomhed Cimbria A/S (”Cimbria” eller ”Virksomheden”) fra stifterfamilien. De hidtidige hovedaktionærer, Sven Toftdahl Olesen og Ole Toftdahl Olesen, vil fortsat eje en væsentlig andel og fortsætter på deres centrale positioner i virksomheden.

Cimbria blev grundlagt i 1947 og har hovedkontor i Thisted. Virksomheden har en årlig omsætning på DKK 1.250 mio. og har 900 ansatte fordelt på hovedkontoret samt datterselskaber og afdelinger i 20 lande. Cimbria producerer udstyr og nøglefærdige fabriksanlæg inden for fire forretningsområder: Korn- og frø behandlingsanlæg, Bulk og miljø håndteringssystemer, Anlæg til vegetabilsk olie og biodiesel, samt Lufttekniske anlæg og procesventilation.

”Vi glæder os over at få en stærk industriel og finansiel ejer som hovedaktionær, og vi ser frem til at udvikle Cimbria sammen med EQT. EQT’s industrielle tilgang vil være værdifuld i forbindelse med implementeringen af vores fremtidige strategi,” siger adm. direktør Ole Toftdahl Olesen, Cimbria.

Cimbria er EQT Opportunity Fund’s fjerde investering siden lanceringen i starten af 2006. EQT Opportunity Fund foretager majoritetsinvesteringer i mellemstore virksomheder, som har en sund underliggende forretning og potentiale til yderligere værdiskabelse, men som også har udfordringer, der kræver særlig ekspertise. Fonden er aktiv i Norden og tysktalende lande og råder over kapitaltilsagn på EUR 372 mio.

”Cimbria er et interessant selskab på et interessant marked som har givet betydelig vækst de senere år. Vi ser frem til at arbejde sammen med Cimbria, med ledelsen og med medarbejderne, for at forstærke Cimbrias forretningsstruktur og støtte op om selskabet fortsatte vækst” siger Håkan Johansson, Senior Partner i EQT.

Akkvisitionen er betinget af godkendelse fra de relevante konkurrencemyndigheder.


Abonner

Dokumenter og links