ESS Data Management and Software Centre åbner i København

Forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) fejrer den 26. august officielt åbningen af det permanente afdelingskontor i København: ESS Data Management and Software Centre (DMSC). 

Forskningsminister Ulla  Tørnæs ; p rore k tor for forskning og i nnovation på Københavns Universitet, Thomas Bj ø rnholm, og ESS Director for Science, Andreas  Schreyer, vil tale ved ceremon ien . R epr æ senta nter f or blandt andre Region Hovedstaden , Dansk Industri og ESS danske p artner u niversit eter og l aboratorie r, som DTU og Niels Bohr Institut t e t, vil deltage ved ceremon ien.  

D MSC i København er en vital del a f ESS, som er ved at blive opført i Lund, Sverige. Datacentret skal lagre og behandle de e ks periment elle data , der vil blive produceret på ESS. Personalet på DMSC er , i samarbejde med pa rtner e universit eter og forsknings laboratorie r over hele Europ a, i gang med at udvikle software og hardware til kontrol , analys e og visuali sering a f de videnskabelige eksperimenter  som skal udføres på ESS . Når forskningsanl ægget er i ful d drift i 2025 , vil DMSC have 60-70 medarbejdere, fortrinsvis i København .

Under åbningsceremonien vil en offici e l navneplade blive overdraget til Mark Hagen, Head of DMSC.  

Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet inklusive receptionen .

Sted :     DMSC, COBIS, Ole Maaløes Vej 3, København  

Dat o :     26 . a ugust  

Ti d :      10:15 Pr æ sentation af DMSC og ESS for medierne - Mark Hagen, Head of DMSC  

            11:00 Taler  

            11:30 Overlevering af DMSC navneplade  

            11:40 1:1 interview s for medierne  

            12:00 Reception

Mere information:

Julia Öberg, ESS Press Officer, +46 46-888 33 11 / +46 72-179 23 11
julia.oberg@esss.se

European Spallation Source (ESS) er et partnerskab af europæiske nationer samlet om i fælleskab at bygge, og fra 2020 drive, verdens førende anlæg til forskning ved hjælp af neutroner. Danmark og Sverige er værtslande for ESS.

Tags:

Abonner

Dokumenter og links