Folkia har ansat Magnus Sjögren som Head of Compliance

Folkia har styrket sin organisation med en ny Head of Compliance, Magnus Sjögren, som tiltrådte den 1. juli 2010. Magnus kommer fra en stilling i Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors, hvor han har arbejdet med Compliance og juridiske spørgsmål i forbindelse med kreditgivning, it og datasikkerhed. Fra tidligere har Magnus erfaring som advokat hos advokatfirmaet Vinge i Stockholm, hvor han arbejdede i årene 2001-2006. Før det var han jurist ved Förvaltningsrätten i Stockholm og virksomhedsjurist i et nystartet it-firma. Magnus har siden 2007 været medlem af det internationale advokatsamfund (IBA) med særlig fokus på banker og økonomi samt emner som antikorruption og hvidvaskning af penge.

- Vi har et højt ambitionsniveau hvad angår Compliancespørgsmålene, siger Folkias adm. direktør Per Spångberg. Personligt er jeg derfor meget glad for, at Folkia har kunnet rekruttere Magnus. Han har præcis den baggrund fra finansiel virksomhed, myndigheder, advokatkontor og it-området, som vi har brug for. Magnus vil nu bygge videre på vores kontaktnet i de lande, hvor vi har aktiviteter, så vi fortsat kan være på forkanten med at følge love og bestemmelser og holde det højeste etiske niveau i alt, hvad vi foretager os, ikke mindst i kommunikationen med vores kunder.

Stillingen som Head of Compliance er adskilt fra forretningsdelen. Magnus får et overordnet ansvar, som bl.a. indebærer at:

-  sikre at Folkia følger de love og regler, virksomheden er underlagt

-  følge udviklingen på området og identificere, vurdere og rapportere compliancerisici til bestyrelse, kontrolkomité og virksomhedens ledelse.

-  holde kontakt med tilsynsmyndigheder

-  udarbejde interne policies og sikre, at alle medarbejdere kender og overholder de gældende policies og regler

-  gennemføre uddannelser internt

-          Folkia er en ung virksomhed med et stærkt kundefokus og en ambitiøs plan for fremtidig vækst. Det giver mig en unik mulighed for i praksis at opbygge en Compliancefunktion fra grunden, siger Magnus. For en virksomhed i finanssektoren med aktiviteter på konsumentmarkedet i Norden og Baltikum under tilsyn af Finanstilsynet, Datatilsynet og Forbrugerstyrelsen og tilsvarende myndigheder på de øvrige markeder omfatter Compliance stort set hele virksomheden. Grunden er lagt, men opgaven i et bredere perspektiv at implementere og yderligere øge bevidstheden om disse spørgsmål er meget inspirerende.

Ved spørgsmål:

 Charlotta Malm, kommunikationschef Folkia AS Norge, Filial Sverige, +46-(0) 70 775 3133 

Folkia er en norsk kredit- og finansieringsvirksomhed med aktiviteter i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Estland. Virksomheden blev grundlagt i 2006 og er vokset hurtigt. Omsætningen i 2009 var 109 mio. norske kroner, og antallet af kunder cirka 150.000. Folkias hovedkontor ligger i Oslo, mens de fleste af de cirka 35 medarbejdere befinder sig på kontoret i Stockholm. Folkias organisation omfatter bl.a. jura, it, markedsføring, kommunikation og kredit. Virksomheden har egen kundeservice med cirka ti medarbejdere. Virksomheden planlægger at introducere flere nye ydelser med fokus på at lette kundernes daglige økonomi. For yderligere information se folkia.no.

Tags: