Tanka elbilen med mobilen

I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen. Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

Stockholm Parkering har fått i uppdrag att underlätta för fordon som omfattas av supermiljöbilspremien. Samtidigt genomförs i Stockholms stads regi en gemensam elbils- och laddhybridsupphandling som omfattar upp till 6 000 fordon. Det innebär att behovet av en infrastruktur nu kommer att öka dramatisk.

– Vår vision är ett Stockholm som är renare och mindre bullrigt. En viktig faktor är att elbilsmarknaden tar sig. För att det ska ske är det viktigt att det finns en laddinfrastruktur som är tillgänglig, i det har Stockholm Parkering en viktig roll, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) som också var invigningstalare vid öppnandet av den kommersiella lösningen.

För Fortum, som tidigt inledde ett samarbete med Stockholms stad kring elfordon, är anläggningen startskottet för satsningen Charge & Drive, en kommersiell lösning som bygger på erfarenheterna från tidigare samarbeten.

– Laddning vid besöksparkering skiljer sig åt jämfört med laddning i hemmet, inte minst är säkerhetsfrågorna och behovet av bakomliggande system viktiga skillnader. Vi har sett att det finns ett behov av en kostnadseffektiv kommersiell lösning som åt för till exempel parkeringsoperatörerna. Vi lanserar nu denna lösning i Sverige och Finland som ett första steg, säger Marie Fossum, ansvarig för affärsutveckling på Fortum.

Projektet "mobil laddning" är en pilot och när testperioden är över kommer en utvärdering att göras för att se hur laddningsmöjligheterna kan byggas ut.

– Just nu tar vi inte betalt för tjänsten utan vill bara säkerställa hur den fungerar. Pilotperioden pågår i ett halvår. I ett nästa skede är det enkelt att ta betalt för tjänsten. Vi kommer att testa tjänsten med vår egen elbil men räknar naturligtvis med att någon av de 6000 kommande elbilar eller laddhybrider som staden aktivt varit delaktig i teknikupphandlingen, också hittar hit, säger Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering.

Stockholms stad har tillsammans med bland andra Fortum arbetat fram en långsiktig elbilsvision för Stockholms utveckling och för en hållbar tillväxt, som ingår i ”Vision Stockholm 2030". Elbilsvisionen innebär att innerstaden ska vara utsläpps- och bullerfri 2030.

För kontakt med Marie Fossum, Fortum: 0702 160 677
Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige , 0703 445 332

För kontakt med Ulla Hamilton (M):
Oliver Carrà, pressansvarig, 076-12 29 202 alt. genom m-pressjour 08-508 29 222

För kontakt med Christian Rockberger
Anders Edlund, Marknadschef, 070 772 96 57

Fortum
Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2010 uppgick Fortums omsättning till 6,3 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10.500 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. Ytterligare information: www.fortum.com

Multimedia

Multimedia