Buskørsel på Gribskovbanen mellem Tisvildeleje og Vejby

Lokalbanen vil over de næste 2 måneder teste ny software i Lokalbanens og Regionstogs tog, for at sikre at togsættene fra de to selskaber fremover kan sammenkobles. Grunden til at vi gør det, er ud fra devisen om at udvise rettidig omhu. Ved at opgradere softwaren på begge togselskabers Lint-tog, vil vi fremover kunne låne tog af hinanden for at sikre driften, hvis det ene selskab kommer i bekneb for tog. I forbindelse med testen af softwaren er der behov for, at der gennemføres en række testkørsler af togene på en isoleret banestrækning, hvor der ikke kører andre tog. Vi har i den anledning valgt at gennemføre testkørslerne mellem Tisvildeleje og Vejby på Gribskovbanen. Da vi er klar over, at testkørslerne vil berøre en del af vores kunder, har vi valgt at gennemføre testkørslerne mellem morgen- og eftermiddagsmyldretiderne, hvor vi generer færrest mulige. På grund af testkørslerne spærres sporet mellem Vejby og Tisvildeleje og toget erstattes med bus i begge retninger på følgende hverdage og tidspunkter: September 25. – 30. Oktober 01. – 02. – 06. – 07. – 08. – 21. – 22. – 23. – 27. – 28. – 29. November 03. – 04. – 05. Tidspunkt Mellem kl. 09.10 og 14.00. Bussen kører efter togets normale køreplan og afgår fra: Vejby Linje 362’s stoppested på stationspladsen. Holløse Krydset ved Vejbyvej/Holløse Gade. Godhavn Krydset ved Tisvilde Bygade/Godhavnsvej. Tisvildeleje Linje 362’s stoppested på stationspladsen. Mellem Hillerød og Vejby kører toget som normalt, dog må der påregnes op til ca. 5 minutters ekstra rejsetid. BEMÆRK For al buskørsel gælder det, at cykler og cykelanhængere ikke kan medtages. Barnevogne kan medtages i begrænset omfang. Det er buschaufførens vurdering om der er plads til barnevogn.

Abonner