Fjern fire fliser og få billig varme fra haven

Ny teknik gør det muligt at etablere jordvarme i huse på selv meget små parcelhusgrunde

En ny form for jordvarme er på vej i Danmark. Opskriften er enkel: Man får boret en jordsonde lodret ned i sin have. Sonden forbindes med en varmepumpe, og så fungerer centralvarmen på samme måde som med et olie- eller naturgasfyr.

”Jordvarme er i fremgang, fordi den er både billig og miljøvenlig. De fleste anlæg består af et langt væskefyldt plastrør, som er gravet ned i haven og forbundet til en varmepumpe. Et sådant anlæg kræver en forholdsvis stor have, og det har hidtil hindret mange husejere i at få billig jordvarme,” siger adm. direktør Jørgen Junge-Andersen fra Weishaupt.

I stedet for at grave haven op kan man nu nøjes med at bore i dybden. Boringen er kun 15 cm i diameter – til gengæld stikker den mere end 80 meter ned i jorden. Sonden består af et væskefyldt kredsløb, der er forbundet til en varmepumpe ligesom ved den almindelige form for jordvarme.

Bare få meter nede ligger jordens temperatur konstant på 10-15 grader, og ved den temperatur fungerer en varmepumpe særdeles effektivt. Selv i lange og kolde vintre som de to sidste kan varmepumpen uden problemer hente den nødvendige energi fra jordsonden.

”Weishaupt har gode erfaringer med jordsonde-teknikken, som har været brugt i Tyskland gennem mere end ti år,” fastslår Jørgen Junge-Andersen. ”Varmepumpen drives af elektricitet, men forbruget er beskedent i forhold til den mængde energi, som leveres. Både økonomisk og miljømæssigt er der således sund fornuft i at hente varmen op fra sin have – frem for at varme huset op med et miljøbelastende oliefyr.”

20.000 kr. i tilskud når oliefyr skrottes

Weishaupts jordsonde-teknik gør det attraktivt for endnu flere danske husejere at vælge miljøvenlig og billig varme fra egen have – uanset om haven er stor eller lille. Etablering af jordvarme kræver tilladelse fra kommunen. Selve arbejdet kan gennemføres på to dage.

I løbet af de næste tre årtier vil 400.000 danske oliefyr blive skrottet af hensyn til miljøet. Det kan betyde endnu større fremgang på markedet for jordvarme. Husejere, der kan finansiere deres investering med realkreditlån, vil i det lange løb kunne spare mange penge med jordvarme. Hvis man udskifter et oliefyr med jordvarme, yder staten desuden et tilskud på 20.000 kr.

Fotos kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/Jordboring_1.jpg

http://tsm.dk/images/presse/Jordboring_2_samt_traditionel_udgravning.jpg

http://tsm.dk/images/presse/Boring_ved_parcelhus.jpg

BILLEDTEKST 1:

Den væskefyldte jordsonde rækker dybt ned i grunden, hvor temperaturen er 10-15 grader. Med en varmepumpe øges væskens temperatur betydeligt, så huset let kan opvarmes året rundt. 

BILLEDTEKST 2:

Et traditionelt jordvarmeanlæg kræver, at et stort areal i haven graves op. Det er ikke nødvendigt med Weishaupts tyske jordsonde-teknik, som nu kommer til Danmark.

PRESSEKONTAKT:

Jørgen Junge-Andersen, adm. dir., Max Weishaupt A/S, web: www.weishaupt.dk
Direkte telefon: 43 27 63 01, mobil: 40 54 62 90, e-mail:
jungeandersen@msn.com