Måling af optisk ilt i slambassiner

 

OxyTechw2™ GAL genererer pålidelige og nøjagtige DO målinger der er vigtige for driften af aktivslamanlæg. Derved optimeres driftsomkostninger for blæsere og iltningsanlæg, så de stemmer overens med den kvalitet, der stilles til udløbskvaliteten.

OxyTechw2™ GAL sensoren fra Partech måler optisk ilt baseret på det traditionelle galvaniske måleprincip. Der anvendes en 100 µm HDPE membran for optimal mekanisk styrke. Sammen med en speciel elektrolyt- og anodemateriale kan sensoren levere stabile måleresultater i en periode på mere end 3 år, uden at der skal udskiftes membran eller foretages rengøring af sensoren.

Den optimale funktion i aktivslamanlæg opnås ved at montere sensoren med et specialdesignet monteringssæt med et fleksibelt led, der bevirker, at sensoren bevæger sig i mediet. Derved holdes membranen fri for tilgroning uden at der skal anvendes en kompressor for rengøring og klude og lignende materialer vil falde af sensoren. Bevægelsen svarer til dét, en flyder med bold gør, men OxyTechw2™ har den ekstra fordel, at den er neddykket i mediet. Det betyder at sensoren ikke påvirkes af fedt og olie der samler sig tilfældigt på overfladen. Dermed leveres målinger, der er repræsentative for hele bassinet.

Download foto her: http://tsm.dk/images/presse/otw2_opt.jpg

Kontakt Hans Buch Miljøafdeling for yderligere information

Telefon 43 68 50 00

E-mail process@hansbuch.dk

 

 

Abonner