Ny energieffektiv og støjsvag kompressor

Efter mere end tre års grundig test i de mest barske industrimiljøer, er Aerzener Maschinenfabrik klar til at sende deres nye Delta Hybrid kompressor ud på markedet. 

Delta Hybrid er omfattet af ikke mindre end syv nye patenter og kombinerer det bedste fra lobe rotorblæser og skruekompressorteknologien til en kompressortype, hvor energieffektivitet og støjsvaghed er vægtet særligt højt. Dette indebærer f.eks. at der er udviklet nye akseltætninger og lejer med en levetid på ikke mindre end 60.000 driftstimer ved et differenstryk på 1000 mbar. 

For at undgå forurening af blæserluften fra lydabsorberende materialer, der nedbrydes med tiden, er støjen fra blæserluften reduceret ved et omhyggeligt design af luftens vej gennem kompressoren uden anvendelse af støjdæmpende materialer. Med minimal risiko for forurening af blæserluften, kan kompressoren indgå som drivkraft i konveyorsystemer i fødevareindustrien eller i beluftningssystemer i rensningsanlæg etc. uden hygiejnisk risiko og fare for tilstopning af luftdyser.

Over en 10-års periode udgør energiomkostningerne til trykluft omkring 90% af de totale omkostninger (Life Cycle Costs - LCC). Derfor er der lagt vægt på et design med en energibesparelse på op til 15% sammenlignet med traditionelle kompressorsystemer. Ved lave tryk på op til 800 mbar anvendes en "3+3" snoet lobe-rotorkonstruktion, og ved tryk op til 1500 mbar er kompressoren opbygget omkring en "3+4" rotorprofil. Det energieffektive design betyder, at en 5% forøgelse af luftmængden også resulterer i et 5% større energiforbrug, og således anvendes der ikke ekstra energi ud over det der går til en forøgelse af luftstrømmen. Delta Hybrid anvender som minimum Eff1/IE2 motorer der driver kompressoren via en drivrem i en konstruktion med automatisk og vedligeholdelsesfri stramning af remmen.

Aerzen Delta Hybrid leveres med en kapacitet fra 110 m3/h til 4.100 m3/h og anvendes typisk til pneumatisk transport af bulkmaterialer, brugsvand- og spildevandsbehandling, beluftning af vandløb og søer, kemiske og industrielle processer, papir- og glasindustri m.m. Delta Hybrid kan leveres med ATEX specifikationer og der er lagt vægt på, at kompressoren kræver så lidt vedligeholdelse som muligt, f.eks. skal olien kun skiftes med 16.000 timers intervaller.

Foto kan downloades her: http://tsm.dk/images/presse/delta.jpg

 

Kontakt Anita Beth Thrane hos Hans Buch A/S for yderligere information.

Tlf.: 4368 5082, abt@hansbuch.dk