SludgeWatch Ultra Transducer

Ved at automatisere slamspejlsmålingen sparer man tidskrævende manuel måling og får desuden en pålidelig proceskontrol, der også fungerer ved pludseligt opståede unormale vejr- og belastningssituationer.

SludgeWatch Ultra fra Partech anvender den udbredte ultralyds/sonar måleteknik til at detektere overgangen mellem slam og vand i vandreservoirer, spildevandsanlæg samt bundfældningstanke og -bassiner i industrielle udledningssystemer. SludgeWatch er et nemt anvendeligt system med en intuitiv skærmmenu for problemfri konfiguration på installationsstedet.

Den selvrensende sensor kan detektere overgang fra vand til slam med en koncentration på bare 0,5 %. Viskerbladet på sensoren fjerner automatisk snavs og luftbobler, der kan påvirke målingerne. Ved at overvåge slamspejlsniveauet kan man kontinuerligt justere procesanlægget til optimal effektivitet og sikre den ønskede vandkvalitet. Hvis slamspejlsniveauet stiger, er der risiko for udledning via afløbet eller transport af uønsket materiale til næste procestrin. Hvis der er for lidt slam i en bundfældningstank vil bundfældningsprocessen ikke fungere optimalt, og der vil også her være risiko for forhøjet slamindhold i afløbet.

Download foto's her:

http://tsm.dk/images/presse/SludgeWatch_Ultra_Monitor.jpg

http://tsm.dk/images/presse/SludgeWatch_Ultra_Transducer.jpg

Kontakt Hans Buch Miljøafdeling for yderligere information

Telefon 43 68 50 00

E-mail process@hansbuch.dk

Abonner