Termografering nu en del af Spar Nord Banks energirigtige boligrådgivning

Den nye forhandler af test- og måleudstyr, Pro Instruments, har fået en flyvende start på det danske marked gennem en aftale med Spar Nord, hvor bankens konsulenter udfører energicheck på kundernes boliger og ejendomme

Man skulle ikke tro, at det ville være let for en ny forhandler at test- og måleudstyr at etablere sig på det danske marked, der i forvejen godt kunne se ud til at være mættet med T&M-distributører og –agenturer. Ikke desto mindre har den nye virksomhed, Pro Instruments, fået en flyvende start, hvilket blandt andet skyldes en meget spændende idé fra Claus Conradsen fra Spar Nord.

Nu kan man med rette undre sig over, hvad bankverdenen har med test- og måleudstyr at gøre, og det kræver naturligvis en lidt længere forklaring – og skyldes et sammentræf af ihærdighed, gode ideer og en oplagt markedsmulighed:

”Et hovedagentur for os er FLIR, der dels fremstiller nogle særdeles brugervenlige infrarøde kameraer, og dels ejer Extech, en amerikansk virksomhed som fremstiller robuste, men billige generelle måleinstrumenter I forhold til Spar Nord er det dog brugen af de infrarøde kameraer til termografering, der er det vigtige”, siger Henrik Quist, der er salgsdirektør i den unge, danske virksomhed Pro Instruments.

Nu skal man tænke på, hvad der er bankernes væsentligste indtægtskilde. Netop, lån – og i særdeleshed lån til boligfinansiering, om- og tilbygninger samt renovering af bygningsmassen. Og hvis banken kan dokumentere over for sine kunder, at et lån vil blive delfinansieret gennem energibesparelser i renoverede bygninger, så giver låneudgiften langt mere mening for pengeinstituttets kunder.

Med Claus Conradsens idé og med opbakning fra Pro Instruments råder Spar Nord nu over en model, hvor låntagerne med det samme kan få et indblik i, hvad de kan spare på energibudgettet ved en bygningsrenovering. Og sådan en renovering vil Spar Nord gerne finansiere”, fortæller Henrik Quist

Nye kompetencer til bankens rådgivere

Bankens rådgivere skal i ombygningssager ud at besøge kunderne for at få et visuelt indtryk af en bygnings beskaffenhed. Og når nu rådgiverne alligevel er ude på en opgave, så kan de jo lige så godt have termografiudstyret med. For et beskedent beløb kan Spar Nords folk derfor tilbyde at udføre en termografering af kundernes ejendom, og det afslører lynhurtigt, hvor bygningerne spilder kostbare varmekalorier, og hvor kunderne derfor effektivt kan skride ind over for dyre varmeregninger.

”Vi har netop gennemført to kurser for bankens medarbejdere. På disse to heldagsseminarer får bankens rådgivere en grundig undervisning i brugen af termografiudstyr, ikke mindst med henblik på, hvor fælderne måtte gemme sig, når man udfører termografering på en bygning. Vi sørger for at klæde Spar Nords rådgivere bedst på til opgaven, men i tvivlstilfælde kan banken bare indsende de infrarøde billeder til Pro Instruments, så hjælper vi med analyse af billeder”, forklarer Henrik Quist.

Det er i øvrigt interessant, at Henrik Quist har konstateret, at kønsfordelingen for de rådgivere, der gerne vil rådgive kunderne om energioptimering, er nogenlunde lige mellem mænd og kvinder – måske endda med en lille overvægt i kvindernes favør. Det tyder på, at der ikke er ”nørderi” i konceptet, men at ideen ligger lige til højrebenet for alle bankens medarbejdere.

Træk er den største synder

”Foreløbigt har vi leveret fem styk FLIR B40 termografikameraer til Spar Nord, men Claus Conradsen holder døren åben for, at vi godt kan komme til at levere endnu flere kameraer i takt med, at kunderne bliver opmærksomme på de muligheder, der ligger i en kombination af finansiel rådgivning og en visualisering af de mulige energibesparelser”, siger Henrik Quist.

Termografering rummer en række muligheder for både optimering af en bygning – og en fejlsøgning på installationerne i samme åndedrag. Der kan ligge en række fejl og gemme sig under overfladen i mange bygninger. Udsivning fra et beskadiget gulvvarmerør kan opdages så tidligt, at man kan reparere en skade lokalt uden at brække hele gulvet op. Og lokale overbelastninger af de elektriske ledninger, kabler og tavler bliver i mange tilfælde synlige med termografering.

”Mange fokuserer nok på isoleringen som den dominerende parameter, når man udføre energioptimering af en bygning, men bygningens lufttæthed kan vise sig at være endnu mere afgørende. Utætheder i et hus kan under vindpåvirkning betyde, at luften i bygningen udskiftes flere gange i timen. Opvarmet luft siver derfor ud og bliver erstattet med kold luft. Hvis man afslører denne type kilder til træk, så vil det forbedre komforten indendørs ganske betydeligt, og man kan i de mest grelle tilfælde halvere bygningens energiforbrug. Termografering er en meget effektiv måde at afsløre mangler i en bygnings lufttæthed på, og det er ofte ganske let at forbedre lufttætheden.

Lille virksomhed i hastig fremgang

Hvis man ikke har hørt om Pro Instruments, så behøver man såmænd ikke at skamme sig over det. Virksomheden er ganske ny og er gået i luften ved udgangen af 2010. Ikke desto mindre har Pro Instruments allerede fem medarbejdere i gang, og Henrik Quist forventer en snarlig udvidelse af antallet af medarbejdere.

Virksomheden har hovedsæde i Greve, men forhandler i sagens natur såvel termografiudstyr som generelle måleinstrumenter over hele landet. Selv om fokus indledningsvis har været på termografiudstyret, så forventer Pro Instruments’ salgsdirektør sig meget af programmet fra Extech:

”De digitale multimetre samt en række mere specialiseret måleudstyr indgår i stigende grad i mange servicefolks værktøjskasse. En betingelse for en meget større udbredelse er, at prisen kommer ned på et fornuftigt niveau. Extechs ganske store program imødekommer behovet for T&M-udstyr til priser, der ligger på rundt regnet det halve af sammenligneligt kvalitetsmåleudstyr. Men Extech sælger ikke ud af kvalitet eller sikkerhed. Det er trods alt udstyr, der godkendt til professionel brug på blandt andet det amerikanske hjemmemarked. Og med en genkendelig orange udformning har Extech også formået at skabe sin egen, genkendelige produktidentitet”, slutter Henrik Quist.

Fotos kan downloades her:

http://tsm.dk/images/presse/termografikursus.jpg

http://tsm.dk/images/presse/Termograferet_hus.jpg

Fototekst

Spar Nords rådgivere har netop været på intensive kurser i brugen af termografiudstyr. På den måde kan de hjælpe kunderne til at se de umiddelbare besparelser, som en renovering kan medvirke til – og dermed medfinansiere.

Termografering kan afsløre fejl i en bygnings installationer såvel som energispild. Lufttæthed er en parameter, man bør fokusere mere på, da man i bedste fald kan halvere energiforbruget – og øge bygningskomforten – hvis kilder til træk bliver fjernet.

Yderligere information

Salgsdirektør Henrik Quist

Pro Instruments

Myrestien 7
2670 Greve
www.pro-instruments.dk

mail@pro-instruments.dk
+45 41 63 33 33