Udledningsmåling i lavvandede søer og kanaler

FlowTracker ADV® registrerer 2D og 3D vandstrømninger i lavvandede områder med vanddybder helt ned til 2 cm. FlowTracker ADV® anvender akustisk doppler teknologi og er udført i et robust design, der tåler dagligt brug i felten. Instrumentet monteres nemt på en stang, som operatøren typisk gør brug af, når der måles på lavvandede områder. Der kan måles hastigheder fra 0,001 til 4,0 m/sek. med en opløsning på 0,0001 m/sek. 

Instrumentet er meget let at betjene og efter endt måling vil FlowTracker beregne udledning og flow. Alle målinger valideres af SmartQC™, der er en kvalitetskontrolsoftware som vurderer om de registrerede data for den pågældende måling er sandsynlige. FlowTracker® kan anvende seks forskellige målemetoder, ISO, USGS, under is, Kreps, 5-punkts og multipunktsmåling. Der kan lagres 64 parametersæt for udledningsmåling eller mere end 150.000 individuelle hastighedsmålinger. Data, der er sikret mod tab ved strømudfald, analyseres i en Windows-baseret software, der kan generere grafiske præsentationer af måleresultaterne. 

FlowTracker ADV® anvendes typisk til præcisionsmåling af flow og udledning i naturlige vandløb, vandingskanaler, vandbehandlingsanlæg, overfladevand og i søer.

Foto kan downloades her: http://tsm.dk/images/presse/flowtracker.jpg

Kontakt Majbritt Hye hos Hans Buch A/S for yderligere information.

Telefon: 43685266, mail: mh@hansbuch.dk