Vandføringsmåling i lavvandede kanaler

RiverSurveyor fra SonTek er et komplet koncept til vandføringsmåling i lavvandede åbne vandløb og kanaler. Målesystemet, der også benævnes RiverCat, består af en Mini-ADP® (Akustisk Doppler Profiler), som er monteret på en katamaran med radiomodem, der understøtter Bluetooth, mobiltelefoni og GPS.

RiverCat er designet som et robust målesystem, der både er let og intuitivt at anvende, og som samtidig kan klare alle måletekniske behov i de mest ekstreme miljøer i felten.

Afhængig af den valgte måleprobe med 5 eller 9 transducere, måler RiverCat flowhastigheder på op til ±20 m/sek. på vanddybder fra 0,2 til 80 m. RiverCat er forsynet med en harddisk på 8 GB, og data overføres trådløst til en pc eller mobiltelefon med RiverSurveyor Live software, hvor der genereres grafiske præsentationer af måleresultaterne on-line eller ved efterfølgende analyse.

Foto kan downloades her: http://tsm.dk/images/presse/rivercat.jpg

Kontakt Majbritt Hye hos Hans Buch A/S for yderligere information.

Telefon: 43685266, mail: mh@hansbuch.dk