Varme udrydder skadedyr uden gift

 

Ny, målrettet varmebehandling med elektronisk styring kan reducere brugen af gift i mange virksomheder inden for fødevarebranchen

En række insekter, der ødelægger fødevarer, kan nu bekæmpes på en miljøvenlig måde – dvs. helt uden brug af gift. Det gælder bl.a. rismelsbiller, kakerlakker, møl og væggelus. Målrettet varmebehandling er det nye våben i kampen mod de skadedyr, som normalt er svære at nå med giftsprøjten.  

Ifølge biolog Morten Helholm fra A/S Mortalin, der er eksperter i skadedyrsbekæmpelse, vil varmebehandlingen være særligt velegnet i virksomheder, hvor behandling med gift kan indebære en risiko for fødevareforurening – eller hvor det i praksis er umuligt at nå ind til de skadedyr, der opholder sig i virksomhedens produktionsudstyr.

Som eksempel nævner Morten Helholm bagerimaskiner, der ofte har en kompliceret indretning med små rum og mange krinkelkroge. Her fungerer resterne af mel og andre produkter som regulære spisekamre for skadedyrene. Giftsprøjtning er både uønsket og ineffektivt sådanne steder, men en målrettet varmebehandling kan løse problemet.

Den nye metode gør det muligt at ramme insekter og andre skadedyr, som ellers er svære at nå på traditionel vis med gift. Varmebehandlingen har desuden både arbejdsmiljømæssige og praktiske fordele, da produktionen kan fortsætte uændret i resten af virksomheden, mens bekæmpelsen af skadedyr finder sted.

Styrer temperaturen præcist

Når man vil bekæmpe skadedyr med varme, er det ikke nok at anskaffe sig en varmekanon og fyre løs med høj temperatur. Det kan medføre skader på det, man behandler.

- Den nye, målrettede form for varmebehandling styres præcist ved hjælp af elektroniske følere på de inficerede emner og områder. Det, der skal opvarmes, overdækkes, så vi kan styre varmen præcist derhen, hvor den skal virke, forklarer Morten Helholm.

- Problemer med resistens over for giftstoffer er aktuelt ved varmebehandlingen. Den foregår ved temperaturer på mellem 45 og 60 grader. Enkelte insekter tåler varme bedre end andre, men de skal så blot behandles med en lidt højere temperatur. Den ”magiske” grænse er 55 grader, som sikrer, at alle insekterne udryddes.

Mortalins målrettede varmebehandling sker med specialudviklede blæsere, som afgiver tør varme. Metoden virker dræbende øjeblikkeligt. Kun i særligt vanskelige tilfælde vil det være nødvendigt med f.eks. nogle få strategisk placerede giftspærrebælter.

Download foto her: http://tsm.dk/images/presse/kakerlak.jpg

BILLEDTEKST:

Kakerlakken på billedet er ligesom møl og rismelsbiller svære at bekæmpe effektivt uden gift. Fødevarevirksomheder kan nu løse problemet ved hjælp af varme.

KONTAKT FOR MEDIERNE:

Biolog Morten Helholm, A/S Mortalin, dir. tlf. 23 38 36 80, mh@mortalin.dk, www.mortalin.dk

 

 

Abonner