Vestforsyning fremtidssikrer sin fjernvarmeforsyning

 

I et storstilet renoverings- og standardiseringsprojekt har Vestforsyning opnået en fremtidssikret og ensartet platform for alle sine fjernvarmeinstallationer. Picca Automation har udført projektet – men det er sådan set også Picca Automation, der har leveret det SRO-lag, der er grundlaget for standardiseringen

Med sine 12.000 forbrugere i Holstebro Kommune er Vestforsynings fjernvarmeforsyning blandt de ti største i landet. Fjernvarmenettet er opbygget omkring 18 varmecentraler og vekslerstationer, der primært modtager varmen fra Måbjergværket, der genererer varmen fra oftest CO2-venlige brændsler som affald, halm og flis – suppleret med naturgas.

I takt med, at antallet af ydelser og funktioner i Vestforsyning er vokset, har der været behov for at skabe ensartede SRO-systemer baseret på de samme PLC’er i alle typer af installationer”, fortæller Henrik Hansen, der er systemansvarlig for SRO i Vestforsyning.

Picca Automations interesse i projektet har flere facetter. Virksomheden har indledningsvis leveret de SCADA-objekter, der er rygraden i standardiseringen af alle Vestforsynings ydelser. Ideen har været at skabe en uafhængighed af faste leverandører, og netop Picca Automations software-løsninger har været så veldokumenterede og gennemprøvede, at det har været en ideel platform for det omfattende standardiseringsprogram, som Vestforsyning gennemgår.

Afsæt i nye PLC’er

For Picca Automation svarer leverancen af SCADA-objekterne med den fuldstændige dokumentation og uden bindinger til Picca Automation lidt til, at levere det reb man skal hænges med. I forhold til Vestforsyning bliver Picca Automation i sagens natur placeret på linje med alle andre leverandører for fremtidige entrepriser. Men dels har Picca Automation fra starten været klar over, at det netop har været Vestforsynings dagsorden, og dels er Picca Automation godt klædt på til at byde på de enkelte licitationer vel vidende, at ikke alle entrepriser kan vindes.

Ikke desto mindre har Picca Automation vundet opgraderingsprojektet for hele fjernvarmeforsyningen, og i rollen som entreprenør har virksomheden i høj grad haft glæde af det standardiseringsarbejde, der har ligget til grund for licitationerne. Men det ændrer dog ikke på det faktum, at opgraderingen i høj grad omfatter nytænkning og start med ”en ren tavle”, så at sige.

”Vi var efterhånden kommet i den situation, at mange af vores eksisterende PLC’er havde nået en alder, hvor vi ikke længere kunne få komponenter til dem, hvis de gik i stykker. Det vil være en betydelig lettelse for enhver form for fremtidigt vedligehold, at vi nu kommer til at arbejde på den ensartede platform og de menuer, som Picca Automations SRO-objekter har åbnet døren for”, siger Erik Kvist, der er daglig leder af varmeproduktionen i Vestforsyning.

Vestforsyning og Picca Automation kunne kun være enige om brugen af Simatic S7 PLC’erne som et godt valg af en PLC-model, der kunne løfte alle opgaver. Det er en PLC, som har været på markedet så længe, at dens funktion er veldokumenteret, og Siemens har en lang tradition for at supportere sine produkter langt forbi deres end-of-life.

Funktionsobjekter

”Selvfølgelig er hardwaren altid en interessant del af et opgraderingsprojekt, og sammen med de installatører og underleverandør, som vi anvender i Picca Automation, har den fysiske installation også været ganske smertefri”, forklarer Leif Jensen, der fra sin base i Silkeborg har været projektleder på fjernvarmeprojektet, og som er medejer af Picca Automation.

”Et glimrende eksempel på, hvor effektivt installationerne er udført, og hvor godt PLC’erne fungerer sammen med Picca Automations funktionsobjekter, har vi oplevet i forbindelse med en opgradering, som vi har foretaget for nyligt. På en af vores fjernvarmecentraler nedtog Picca Automation den gamle PLC den 2. maj kl. 08.00 , og allerede kl. 15.00 kunne vi køre med overvågning af vitale dele på den nye PLC-installation”, understreger Henrik Hansen fra Vestforsyning.

Funktionsobjekter er større software-blokke, der integrerer flere SRO-objekter i en funktionsblok. I det aktuelle tilfælde kunne det være en varmeveksler-unit, som typisk ville bestå af flere ventiler og pumper.

Alle SRO- og funktionsobjekter er dokumenterede i designdokumenter og funktionsbeskrivelser. Inden idriftsættelse er SRO- og funktionsobjekter blevet testet grundigt ved en FAT (Factory Acceptence Test). Denne simuleringsmetode har gjort det muligt at kontrollere, at pumper, ventiler, funktionsblokke og objekter har fungeret fejlfrit, inden de er blevet implementeret i praksis. Det har i sagens natur medvirket til den lynhurtige og smertefri installation på de enkelte sites.

VMware og SharePoint

Som en del af den nye ensartede platform i fjernvarmeforsyningen er anvendelse af VMware og SharePoint.

Med VMware har Vestforsyning kunnet samle SCADA-systemer, databaser, rapporteringssystemer - også fra Vestforsynings andre services – på få fysiske server. På de fysiske servere er der opbygget flere virtuelle servere, der fungerer som separate server/lag. Med et virtuelt miljø kan man reducere antallet af servere, fysisk hardware. Det gør det også nemmere at skifte hardware i fremtiden samt en mulighed for relativt nemt at etablere et redundant system.

”Med Microsoft SharePoint har vi også formået at sikre en fortsat benhård versionsstyring af installationerne i fremtiden. Med SharePoint fortsætter vi den meget detaljerede dokumentation, som Picca Automation har implementeret, og enhver, som arbejder på eksempelvis fjernvarmeforsyningen i Vestforsyning, må nødvendigvis tage ”ejerskab” for sin dokumentation. På den måde undgår vi meget effektivt, at fremtidige opgraderinger, ændringer og serviceopgaver ikke bliver dokumenteret ordentligt. Det giver os en tryghed for, at vi vil kunne levere de ydelser, forbrugerne vil have, uden forstyrrelser”, slutter Henrik Hansen.

Download foto's her:

http://tsm.dk/images/presse/picca1.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca2.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca3.jpg

http://tsm.dk/images/presse/picca4.jpg

KONTAKTINFORMATION:

Leif Krogh Jensen, partner
Picca Automation A/S
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg
Telefon: 87 20 14 00
Mobil: 20 23 01 61
Mail:
lkj@picca.dk
Web: www.picca.dk