Uopmærksomme unge dør i trafikken

 

På trods af lysreguleringer, fodgængerovergange og færdselsundervisning i skolen er især de unge
uopmærksomme i trafikken. Og det kan få meget alvorlige konsekvenser. Det forsøger Byens Trafikråd
nu at gøre opmærksom på med kampagnen ”Kryds med forsigtighed”, der skal give de unge et realistisk
billede af, hvad der sker, når man ikke ser sig for i trafikken.

Se dig for. Så enkelt kan det siges, når det drejer sig om at være sikker i trafikken. Desværre er der alt for
mange fodgængere, der glemmer det, når de skal krydse en vej eller gade. Det er især de unge, der
ignorerer al børnelærdom og vader frygtløst ud i trafikken. Faktisk er risikoen for at blive kørt ned, når man
går over for rødt, dobbelt så stor blandt de 13-19-årige i København som hos andre aldersgrupper. Og det
er der flere grunde til.

“Det er jo helt almindeligt blandt de unge i dag, at man hører musik, taler i telefon eller sms´er, mens man
går på gaden, og derfor måske ikke har tilstrækkeligt med opmærksomhed rettet mod trafikken. Og det kan
have meget alvorlige konsekvenser. Det kræver kun ét uopmærksomt øjeblik, så kan ens liv blive forandret
for altid,” siger Axel Sørensen, vicepolitikommissær ved Færdsel og Trafik hos Københavns Politi.
Det er tredje år, at Byens Trafikråd kører kampagnen ”Kryds med forsigtighed”. Og tallene viser faktisk, at
der er kommet færre såkaldte rødgængere – altså fodgængere, der går over for rødt. Men der er fortsat alt
for mange unge, der er uforsigtige i trafikken. Og det er ikke kun i nærheden af lysreguleringer og
fodgængerovergange – faktisk sker 54 procent af ulykkerne med unge fodgængere på lige strækninger
uden lysregulering.

De unge vil se blod
For at sætte fokus på den kedelige statistik kører Byens Trafikråd kampagnen ”Kryds med forsigtighed”.
Kampagnen bygger på erfaringer fra tidligere år, hvor de unge selv har udtrykt, at dét, der virker bedst for
dem, er historier fra det virkelige liv, som man kan identificere sig med.
”Vi har haft stor succes med de forrige lidt mere ”pæne” kampagner. Men der er en gruppe, som er svær at
nå, så nu prøver vi en anden tilgang for virkelig at understrege alvoren i at være uopmærksom i trafikken,”
siger Flemming Brank, formand i Byens Trafikråd.

Dette års kampagne tager udgangspunkt i virkelige historier fra unge fodgængere, der er blevet kørt ned,
fordi de var uopmærksomme et øjeblik. Det betyder, at det er billeder af slemt tilskadekomne, der pryder
plakaterne, ligesom der blandt andet vil blive afholdt happenings med unge, der er sminkede som
trafikofre. Årets budskab er ”Kun1liv”, og er centreret om et spil på Facebook, hvor man skal krydse gaden
uden at blive kørt ned, mens man bliver udsat for forskellige distraktioner såsom mobiltelefon og
høretelefoner. Man har kun én chance i spillet– nøjagtigt som i det virkelige liv!

”Det er ikke som sådan tænkt som en skræmmekampagne, men virkeligheden for dem, der bliver kørt ned
er meget skræmmende. Når vi har valgt at gøre det på denne måde, er det ikke et forsøg på at slå de unge
oven i hovedet, men at gøre budskabet meget visuelt, så man forstår, hvor galt det kan gå, når man ikke er
opmærksom i trafikken,” siger Flemming Brank, formand i Byens Trafikråd.

Kampagnen bliver skudt i gang den 12. september og løber to uger frem. Den kan blandt andet opleves på
Facebook på facebook.com/kun1liv og plakater rundt omkring på folkeskoler, ungdomsuddannelser og
videregående uddannelser i København, på Frederiksberg og på nettet.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Flemming Brank, formand i Byens Trafikråd, på telefon 28 98 40 80 eller mail brank@frederiksberg.dk

Axel Sørensen, vicepolitikommissær ved Færdsel og Trafik hos Københavns Politi på telefon 35 21 37 03

 

 

Dokumenter og links