Danmark i front på grønne indkøb

Danmark ligger nr. tre i EU, når det gælder om at købe energieffektivt ind i det offentlige. Vi mangler kun få procent for at nå EU’s målsætning om 50 procent grønne indkøb inden nytår. Center for Energibesparelsers Indkøbsvejledning er de offentlige indkøberes bedste værktøj til at finde grønne elprodukter.

Mindst 50 procent af de offentlige indkøb i EU skal være grønne til nytår. Sådan lyder målsætningen fra EU, og Danmark har bedre chancer for at nå målet end de fleste andre EU-lande. Ved den sidste måling i 2007 lå vi nummer tre i EU med 46 procent grønne indkøb.

Det er resultatet af en målrettet indsats fra offentlige indkøbere, mener klima- og energiminister Lykke Friis.

”Indkøberne er simpelthen gode til at købe energieffektivitet ind.  Deres indsats kan bringe os over 50 procent inden den næste måling i 2011. Men det er vigtigt, at vi er klar til at hjælpe både den lille børnehave, som skal have nyt fjernsyn og den store statsinstitution, der laver udbud på indviklede it-løsninger,” siger Lykke Friis.

Vejledning hjælper til at nå målene
Med Center for Energibesparelsers Indkøbsvejledning er indkøberne allerede tæt på at opfylde EU’s mål. Det vurderer projektleder Anders Hjorth Jensen fra Center for Energibesparelser, der støtter ideen om et minimumsmål for grønne indkøb.

”At følge vejledningen fører til grønne indkøb. Anbefalingerne i Indkøbsvejledningen bygger blandt andet på Energy Star-mærket, som også danner grundlaget for mange af EU-kriterierne til grønne indkøb,” siger han.

Mindst halvdelen af kommunerne bruger da også Indkøbsvejledningen, blandt andre Danmarks tre største byer, København, Århus og Odense.

Kurser i energieffektive indkøb i Skive Kommune
En af de offentlige indkøbere, der er med til at sikre Danmarks gode placering på EU’s hitliste over de grønneste indkøbslande, er Laila Gravgaard Jensen. Som indkøbschef i Skive er hendes bedste våben i kampen for en grøn kommune Center for Energibesparelsers Indkøbsvejledning.

Den lille indkøbsvejledning gør en stor forskel, for de cirka 280 indkøbere i Skive Kommune bestiller hvert år varer for godt 200 millioner kroner.

Laila Gravgaard Jensen sørger for, at kommunens næsten 300 decentrale indkøbere får udleveret vejledningen og ved, hvordan de bruger den.

”Den gør det simpelthen nemt at finde de grønne produkter. Så vi giver den til alle med indkøbsansvar i kommunen,” siger hun.

Indkøberne kan være alt fra børnehavelederen, som køber et køleskab, til den tekniske serviceleder, som tænker energiforbrug ind i hele rådhuset. Laila Gravgaard Jensen holder hvert år kursus, hvor alle, der køber ind på kommunens vegne, lærer om Indkøbsvejledningen.

Fuld fart på den grønne vogn
EU-landene er tilsammen verdens største økonomi, og offentlige indkøb udgør godt 16 procent af det samlede bruttonationalprodukt fra de 27 EU-lande.

Det svarer til indkøb for næsten 15.000 milliarder kroner hvert år, og klima- og energiminister Lykke Friis ser derfor både potentiale for Danmarks økonomi og for energibesparelser i målsætningen om grønne indkøb.

"Det vil sætte fuld fart på den grønne vogn, hvis den her målsætning bliver fulgt. Ikke nok med, at det vil skabe stor efterspørgsel på grønne produkter til gavn for danske virksomheder, der er dygtige til miljøteknologi. Det skaber også vigtige energibesparelser i Danmark og resten af EU" siger Lykke Friis.

Kriterier hjælper indkøberne
EU-Kommissionen har udviklet kriterier for, hvad der er ”grønne indkøb” inden for ti forskellige kategorier – blandt andet møbler, rengøring og kontor & it. Kategorierne favner bredere end Indkøbsvejledningen, som indtil videre kun dækker elprodukter.

Det får de offentlige indkøbere glæde af, mener Rikke Dreyer, chefkonsulent for miljø- og energirådgivning hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Blandt andet fordi leverandører i dag er kritiske over for de mange forskellige, lokale krav:

”Med fælles EU-kriterier for grønne produkter kan indkøberne med rette kræve, at leverandørerne kan leve op til kravene.  Det er også praktisk for eksempelvis kommuner med indkøbskriterier, der er lige til at gå til, så alle ikke skal bruge ressourcer på at lave deres egne,” siger hun.

Kriterierne for grønne indkøb findes på EU’s hjemmeside om grønne offentlige indkøb.

Flere oplysninger
Projektleder Anders Hjorth Jensen
Center for Energibesparelser
Tlf. 41 18 84 31

Fakta: Her ligger Danmark

Andel grønne offentlige indkøb i EU’s top 7:

1.       Østrig: 47 procent
2.       England: 47 procent
3.       Danmark: 46 procent
4.       Finland: 39 procent
5.       Sverige: 38 procent
6.       Tyskland: 32 procent
7.       Holland: 27 procent

Kilde: “Collection of statistical information on Green Public Procurement in the EU” PriceWaterHouseCoopers 2009.

Rapporten er blevet til med udgangspunkt i udkast til EU-kriterier for grønne indkøb og gennemført blandt The Green Seven-landene, som samarbejder om at gå forrest med grønne offentlige indkøb i EU. 2011-målingen gennemføres blandt samtlige EU-lande.

Tags: