Danskerne bruger fradrag på energirenovering

Hellere en isoleret hulmur end hjælp til rengøringen. Danskerne investerer deres håndværkerfradrag i energirenovering. Siden ordningen blev indført, er hvert tredje fradrag gået til energirenovering. Det viser tal fra Go’ Energi, som har spurgt danskerne, hvordan de bruger det fradrag, der blev indført med boligjobplanen. Dermed får boligejerne gavn af fradraget i mange år frem i form af energibesparelser.

Udsigten til at spare på energien har fået danskerne til at bruge det særlige håndværkerfradrag. Go’ Energi har gennem analysefirmaet Userneeds spurgt danskerne, om de har brugt det særlige håndværkerfradrag. 15 procent svarer, at de har brugt fradraget helt eller delvist i 2011. Af dem har hele 34 procent brugt det på energirenovering, hvorimod kun 18 procent har brugt det på rengøring.

”Energiforbedringer er med til at sikre budgettet på længere sigt, når energipriserne stiger. Samtidig får man et fornuftigt afkast af sin investering – ofte betydeligt bedre, end hvis man sætter pengene i banken. Og i mange tilfælde kan det endda betale sig at låne pengene til projektet. Så det er måske ikke så overraskende, at mange udnytter fradraget netop her,” siger projektleder i Go’ Energi Jesper Ditlefsen.

Isolering hitter
Mest populært har det været at hulmursisolere og lægge ekstra isolering på loftet. Det har i alt 18 procent af dem, der har brugt fradraget, gjort. Netop ved isolering udgør arbejdsløn en højere udgift end materialerne. Ved hulmursisolering er op mod 65 procent af udgifterne typisk ren arbejdsløn.

”Det vigtigste ved energirenovering er selvfølgelig, at man får mest muligt ud af sin investering – og det handler ikke kun om fradragsmuligheder. Sørg for at få god rådgivning, både om, hvilke tiltag der betaler sig bedst, om de tekniske løsninger og om valg af håndværkere,” siger Jesper Ditlefsen, der råder boligejerne til at bruge flere af de forskellige tilbud om rådgivning og vejledning.

GoEnergi.dk findes værktøjet Boligtjek. Her kan man indtaste sin adresse, sit nuværende forbrug og en række oplysninger om huset. Så svarer Boligtjek med forslag til, hvordan man kan spare energi – mest muligt, billigst muligt og uden risiko for huset.

”Boligtjek er et godt sted at starte, fordi det giver den enkelte boligejer et overblik over mulighederne i lige netop hans eller hendes hus. Og mange bliver overraskede over, hvor meget de kan spare. Det er også en rigtig god idé at tale med en rådgiver fra Energitjenesten, som yder gratis hjælp i mindre omfang,” siger Jesper Ditlefsen.

Boligejere med et ældre, bevaringsværdigt hus kan desuden få gratis råd om renovering og energi på hjemmesiden Bygningskultur2015.dk under ”Spørg eksperten”.

FAKTA
Se, hvor meget du får i fradrag

Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kroner årligt per person over 18 år i husstanden. Det betyder, at en husstand med to voksne kan nå at få et fradrag på 30.000 kroner i år.

GoEnergi.dk kan du også se, hvor stor en del af din håndværkerregning, du kan få som fradrag. Du skal blot indtaste antallet af arbejdstimer og timeprisen.

Om fradraget
Fradraget blev indført med boligjobplanen og gælder for lønudgifter til service- og håndværkerydelser. Du kan få fradrag for udgifter til arbejdsløn, hvis du renoverer din helårsbolig. Fradraget er på op til 15.000 kroner om året per person. Det svarer til en værdi på ca. 5.000 kroner efter skat. Fradraget blev indført med boligjobplanen i juni 2011 og løber til den 31. december 2013.

GoEnergi.dk/fradrag finder du en liste over, hvad du kan få fradrag for. Her kan du også læse mere om, hvilke krav der er for at kunne få fradraget, og hvordan du får det udbetalt.

Om beregneren
Du skal indtaste antal personer over 18 år i husstanden og den samlede udgift til arbejdsløn til projektet. Hvis du allerede har brugt noget af dit fradrag for i år, skal du også indtaste arbejdslønnen for det projekt, som du fik fradrag for. Herefter kan du se, hvor meget din husstand får tilbage i skat, hvis du gennemfører det nye projekt med håndværkerfradrag. Du kan også se, om du har noget af dit fradrag tilbage, hvis du gennemfører projektet.

Så meget betyder fradraget for prisen

Udskiftning af ruder (vinduesglas)
Ved udskiftning af 30 kvadratmeter glas fra termoruder til energiruder med ”varm kant”.

Pris før fradrag: 45.000 kroner
Heraf arbejdsløn: 25.000 kroner
Fradrag: 8.420 kroner
Investering: 36.000 kroner.

Årlig besparelse afhængigt af opvarmningstype:
Fjernvarme: 1.960 kroner
Naturgas: 2.900 kroner

Olie: 4.120 kroner
Elvarme: 6.210 kroner.

Efterisolering af loft
Ved efterisolering med 300 millimeter ekstra isolering på 140 kvadratmeter loft, som i forvejen er isoleret med 100 millimeter.
Pris før fradrag: 69.900 kroner

Heraf arbejdsløn: 34.900 kroner
Fradrag: 10.110 kroner
Investering: 59.800 kroner.

Årlig besparelse afhængigt af opvarmningstype:
Fjernvarme: 2.380 kroner
Naturgas: 3.520 kroner

Olie: 5.000 kroner
Elvarme: 7.530 kroner.

Hulmursisolering
80 kvadratmeter uisoleret hulmur efterisoleres med 75 millimeter isolering.

Pris før fradrag: 19.700 kroner
Heraf arbejdsløn: 12.800 kroner
Fradrag: 4.320 kroner
Investering: 15.400 kroner.

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:
Fjernvarme: 4.800 kroner
Naturgas: 7.110 kroner

Olie: 10.120 kroner
Elvarme: 15.230 kroner.

Udskiftning af vinduer
30 kvadratmeter vinduer med termoruder udskiftes til nye vinduer med energimærke A.

Pris før fradrag: 125.700 kroner
Heraf arbejdsløn: 31.400 kroner
Fradrag: 10.110 kroner
Investering: 115.600 kroner.

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:
Fjernvarme: 2.740 kroner
Naturgas: 4.060 kroner

Olie: 5.570 kroner
Elvarme: 8.690 kroner.

Solvarme
Solvarmeanlæg til varmt brugsvand inkl. installation. Kan være interessant, hvis du i dag får varmt vand fra en elvandvarmer, et oliefyr eller et naturgasfyr.
Pris før fradrag: 44.200 kroner

Heraf arbejdsløn: 11.100 kroner
Fradrag: 3.720 kroner
Investering: 40.500 kroner.

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:
Naturgas: 2.600 kroner
Oliefyr: 3.900 kroner
Elvandvarmer: 4.040 kroner.

Der er regnet med følgende energipriser:
El til opvarmning: 2,07 kroner/kWh
Olie: 11,11 kroner/liter
Naturgas: 9,25 kroner/kubikmeter
Fjernvarme: 620 kroner/MWh.

Prisen for el hhv. olie og naturgas er en typisk forbrugerpris i februar 2012. Prisen for fjernvarme er landsgennemsnitspris. Det er den variable MWh-pris, dvs. uden faste bidrag. Fradrag er beregnet for en husstand med to voksne.

Kilde: Go’ Energi

Yderligere oplysninger:
Jesper Ditlefsen, projektleder i Go’ Energi, tlf: 41 57 63 29, e-mail: jdi@goenergi.dk
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22).

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: