Danskerne har forældede oliefyr

Danskernes oliefyr er alt andet end moderne. Energistyrelsen anslår, at to tredjedele af alle danske oliefyr er forældede. Hvis danskerne skiftede fyret ud med noget mere energieffektivt, kunne de spare tusindvis af kroner om året – og slippe for et årligt eftersyn af varmeanlægget.

Mere end en kvart million danske enfamiliehuse opvarmes af et oliefyr. Fyr, der for to tredjedeles vedkommende er mere end 15 år gamle og dermed betegnes som forældede.

Det koster ikke kun klimaet dyrt at have et forældet oliefyr – det koster også dyrt i privatøkonomien. Beregninger foretaget af Go’ Energi viser, at du typisk kan spare op til 12.000 kroner om året ved at skifte til en mere energieffektiv varmekilde. Derfor opfordrer Go’ Energi danskerne til at få skiftet deres gamle oliefyr ud:

”Der er god økonomi i at skifte oliefyret ud, for eksempel med jordvarme, fjernvarme eller pillefyr. Man kan faktisk spare penge allerede fra dag ét, også selvom man skal låne pengene til det nye varmeanlæg. Derfor anbefaler vi oliefyrsejere at få gjort noget ved sagen,” siger projektleder i Go’ Energi Jesper Ditlefsen.

Der er penge at spare allerede fra dag ét, uanset om du har pengene selv, eller om du skal låne dem. Hvis du eksempelvis vil installere et nyt jordvarmeanlæg, kan du med et gennemsnitligt parcelhus spare omkring 600 kroner hver måned, selvom alle pengene skal lånes i banken. Efter fem år er besparelsen vokset så meget, at du får 700 kroner ekstra til rådighed om måneden.

Nyt energitjek af oliefyr
Et ældre oliefyr, der for eksempel er 20 år gammelt, udnytter som regel kun 80 procent af den energi, der er i olien. Resten af varmen forsvinder ud gennem skorstenen. Derfor er der per 1. februar i år indført et nyt og obligatorisk årligt eftersyn af alle oliefyr. Ordningen, der erstatter de hidtidige femårlige eftersyn, gør det lovpligtigt for ejerne af oliefyr at få lavet en energimåling en gang årligt. Målingen skal udføres af en teknisk ekspert.

Kedler, der får målt høje sodtal to år i træk, skal gennemgå et grundigere energieftersyn, hvor hele varmeanlægget efterses. Det samme gælder alle kedler, der er installeret før 1977. Go’ Energi håber, at de årlige energimålinger vil få endnu flere danskere til at skifte oliefyret ud med et mere energirigtigt alternativ.

”Mange, der har oliefyr, ved måske slet ikke, hvor mange penge de kan spare med et nyt varmeanlæg. Det får de forhåbentligt øjnene op for nu,” siger projektleder i Go’ Energi Jesper Ditlefsen.

Der står et oliefyr i hvert femte danske enfamiliehus. Indtil juli måned i år var det muligt at søge om tilskud til udskiftning af et oliefyr. Det er der ifølge Energistyrelsen knap 20.000 danske boligejere, der har gjort.

Du kan læse meget mere om, hvordan du kan udskifte eller optimere dit oliefyr, på GoEnergi.dk/olie

Så meget kan du spare, hvis du skrotter dit gamle oliefyr:

Opvarmningsform Årlig besparelse Investering Månedlig besparelse med lån
Kroner Kg CO2 Kroner           Kroner
Fjernvarmeanlæg 10.300 4.200 40.000           700
Jordvarmeanlæg 12.900 3.200 110.000 620
Naturgaskedel 9.900 2.900 55.000           600
Ny oliekedel 4.300 1.200 45.000 170
Træpillefyr 13.800 6.600 70.000 860
Varmepumpe 12.400 2.850 95.000 630

Beregningerne tager udgangspunkt i et årligt olieforbrug på ca. 2.300 liter og en oliekedel med en virkningsgrad på 80 procent. Der er regnet med gennemsnitlige energipriser.

Tallene giver en indikation af, hvad du kan spare ved at udskifte oliefyret. Men du bør få lavet beregninger ud fra din konkrete situation for at vurdere, hvad der bedst kan betale sig for dig.

Yderligere oplysninger:
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22).
Grafik over husstande med oliefyr er vedhæftet til fri redaktionel brug.

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links