Energiforbedringer skaber 2.000 arbejdspladser

Den nye BoligJobplan-ordning giver danskerne fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Over 70 procent overvejer at bruge fradraget til energiforbedringer. Energiforbedringerne vil skabe op mod 2.000 nye arbejdspladser, vurderer installatørernes organisation, TEKNIQ. Brancheforeninger opfordrer medlemmer til at fortælle kunder om ordningen.

Det kan betale sig at være god til energiforbedrende arbejde, hvis man vil have gang i forretningen. Området har i forvejen stigende omsætning, og den nye fradragsordning, BoligJobplan, vil skabe yderligere godt 2.000 arbejdspladser om året i byggebranchen inden for energiforbedring. Det vurderer installatørernes organisation, TEKNIQ.

”Rigtig meget af det arbejde, den nye ordning vil sætte i gang, kommer til at være energiforbedrende,” siger økonomisk konsulent Klaus Mosekjær Madsen fra TEKNIQ.

Samme vurdering har Dansk Byggeri.

”Der er sket et skift over de sidste par år, hvor danskerne i stadigt højere grad går op i at energiforbedre,” siger erhvervspolitisk chef Torben Liborius fra Dansk Byggeri.

Fradragsordningen trådte i kraft 1. juni og gør det muligt for danskere over 18 år at få betalt op til en tredjedel af arbejdslønnen ved energiforbedringer og andet arbejde.

Danskerne er klar
Mere end syv ud af ti danskere overvejer at bruge fradraget til at sætte gang i energiforbedringer. Det viser en helt ny undersøgelse, som Userneeds har foretaget for Go’ Energi.

”Tallene tyder på, at fradragsordningen kan være det afgørende skub, der får danskerne til at sætte gang i energiforbedringer,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Flest overvejer at bruge ordningen til at få efterisoleret loftet (24 procent), efterfulgt af nye vinduer og ruder (23 procent) og tagrenovering (17 procent).

Brug ordningen i reklame
TEKNIQ opfordrer sine medlemmer til at sætte sig ind i den nye ordning, så de kan vejlede kunder om mulighederne. Det samme gør Dansk Byggeri.

”Man kan med fordel bruge det her i markedsføringsmateriale over for private kunder. Ordningen gør det billigere og endnu mere attraktivt at energirenovere, og det vil få kunder til at fremskynde arbejde, så der kommer gang i salg og omsætning,” siger Torben Liborius.

Dansk Byggeri og TEKNIQ skønner, at fradragsordningen samlet set vil skabe omkring 3.300-3.500 nye arbejdspladser om året inden for byggeriet.

FAKTA

Om fradragsordningen BoligJobplan

 • Ordningen er en forsøgsordning med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet, der gælder fra den 1. juni 2011 til og med 2013.
 • Tilskuddet er på ca. en tredjedel af lønudgiften og gælder hjælp og istandsættelse både inde og ude.
 • Fradraget gives til personer over 18 år og kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. Det svarer til knap 2½ time om ugen i et hjem med to voksne.
 • Ordningen udformes som et ligningsmæssigt fradrag og får en enkel administrativ løsning, som ikke er mere besværlig end internethandel.
 • TEKNIQ er inden for et par uger klar med en informationspjece, som medlemmer kan udlevere til deres kunder.

Disse energiforbedringer er dækket

Ordningen BoligJobplan gælder hjælp og istandsættelse i hjemmet – blandt andet disse energiforbedringer:

 • Reparation og udskiftning af vinduer og ruder
 • Reparation og udskiftning af olie- eller gasfyr og varmeanlæg
 • Isolering af tag og loft
 • Isolering af ydervægge
 • Installation af solfanger og solceller

Det er der flest, der overvejer

 • Efterisolering af loft: 24 procent
 • Udskiftning til energieffektive vinduer: 24 procent
 • Udskiftning af ruder til energiruder: 23 procent
 • Reparation/renovering af tag: 17 procent
 • Installation af solceller: 16 procent
 • Installation af solfanger: 16 procent
 • Hulmursisolering af ydervægge: 15 procent
 • Udskiftning af tag: 14 procent
 • Andet: 13 procent
 • Isolering af tag: 8 procent
 • Installation af jordvarmeanlæg: 6 procent
 • Udskiftning af oliefyr til en luft til vand-varmepumpe: 3 procent

Kilder: Finansministeriet, TEKNIQ og Go’ Energi

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@goenergi.dk.

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags: