Erhvervslivet får ny hjælp til energieffektive bygninger

Erhvervslivet får nu en ny partner til at hjælpe med at realisere energibesparelser på drift, vedligehold og renovering af bygninger. Go’ Energi, Center for Energibesparelser, giver med den største kampagne om energibesparelser nogensinde erhvervslivet nem adgang til viden om og værktøjer til at opnå energirigtige bygninger.

Erhvervslivet skal af med unødvendigt energiforbrug i bygninger. Derfor skal virksomhederne i 2011 i gang med at efterisolere, sørge for energirigtige vinduer og optimere ventilations- og varmeanlægget. Det er formålet, når Go’ Energi dette forår skyder den hidtil største danske kampagne om energibesparelser i gang.

Kampagnen markerer samtidig, at erhvervslivet har fået Go’ Energi som ny, stærk partner i forhold til viden om og redskaber til at energieffektivisere bygningerne. Efter at Elsparefonden sidste år blev omdannet til Go’ Energi, Center for Energibesparelser, er erhvervslivet nemlig blevet en central del af Go’ Energis indsatsområde.

”Vi tror på, at viljen til at spare energi og få et godt indeklima er til stede i langt de fleste virksomheder. Den vilje vil Go’ Energi gerne bygge videre på ved at formidle viden og redskaber til erhvervslivet. Med kampagnen om energibesparelser i bygninger hjælper vi virksomhederne ved at gøre det indbydende og overkommeligt at tænke energien med,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Drift af kontorbygninger koster syv milliarder kroner årligt
Kampagnen er først og fremmest møntet på opvarmede bygninger til kontor, administration, service og handel. Men også på produktionsvirksomheders bygninger med målrettede råd om for eksempel energieffektive installationer.

Det overordnede budskab til erhvervslivet er, at mere energirigtige bygninger kan give lavere driftsudgifter i den enkelte virksomhed, bedre indeklima for medarbejderne og tilsammen en langt mindre fælles energiregning til drift af bygninger i Danmark. Udgiften til varme, ventilation, køling og belysning alene i handels- og servicesektoren er cirka syv milliarder kroner årligt. 

Energifaktoren frem i bevidstheden
”Energiforbruget i bygninger er en uundgåelig faktor i virksomheders hverdag. Hvad enten du som ejer af virksomhedens bygninger står for drift og vedligehold, eller du som lejer betaler varmeregningen og i øvrigt oplever, om der er koldt, eller det trækker i de lokaler, du arbejder i. Vi skal få energifaktoren til at træde tydeligt frem i beslutninger om bygningerne,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Kampagnen skal især opfordre til at sætte ind med energirenovering, når man alligevel skal vedligeholde eller renovere bygningerne. Desuden skal den pege på muligheden for at vælge energieffektive løsninger ved ombygning og nybyggeri. Det er nemlig i de tilfælde, at det især kan betale sig at vælge de energieffektive løsninger. På nogle områder, som for eksempel belysning, varmeanlæg og ventilation, kan der tilmed være store besparelser at hente med en relativt lille indsats, for eksempel bare ved at få renset filtret på ventilationsanlægget.

Endelig formidler kampagnen erfaringer mellem virksomheder og viser, hvordan energieffektiviseringen kan gribes an. Det sker for eksempel med gode råd til finansiering.

Om kampagnen
Go’ Energis kampagne om energibesparelser i bygninger henvender sig direkte til både private husejere og ejere og lejere af store bygninger i den offentlige og private sektor. Samtidig hjælper kampagnen de udførende erhverv som for eksempel håndværkere og installatører med at tydeliggøre mulighederne for at få kvalificeret energirenovering.

Kampagnen understøtter kravene i det nye bygningsreglement og forslag til energieffektive løsninger fra det lovpligtige energimærke til bygninger. Desuden er der fokus på de obligatoriske eftersynsordninger for kedler og ventilationsanlæg.

Erhvervslivets virksomheder vil med kampagnen blandt andet få mulighed for at blive guidet til en individualiseret handlingsplan med aktuelle værktøjer såsom vejledninger om energiledelse, erfaringsudveksling i faglige netværk, Kurveknækkeraftaler med Go’ Energi eller ganske enkelt målrettede vejledninger om for eksempel valg og drift af varmeanlæg eller energieffektiv indretning, byggeproces og drift.

Kampagnen starter i marts og løber året ud med forskellige temaer. Efter lanceringen i marts følger et tema om vinduer i maj, et tema om ventilations- og varmeanlæg i august og september og et tema om efterisolering i oktober og november.

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@sparenergi.dk.

Om Go’ Energi
Go’ Energi, Center for Energibesparelser, er en uafhængig organisation med en bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Go’ Energis formål er at fremme energieffektivisering i både husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go’ Energi blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Go’ Energi deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Læs mere på Go’ Energis hjemmeside: www.GoEnergi.dk.

Tags: