Go’ Energi bliver nedlagt

Et bredt politisk flertal har med det nye energipolitiske forlig besluttet at nedlægge den uvildige, offentlige organisation Go’ Energi

Hovedparten af Go’ Energis kampagne- og informationsaktiviteter afvikles med den begrundelse, at energiselskaberne får en større energispareforpligtelse. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen, som evaluerer, hvad der skal køre videre. Aftalen træder i kraft allerede fra 2012.

Aftaleteksten lyder således: ”I lyset af den betydelige styrkelse af energiselskabernes energibesparelsesforpligtelser afvikles de nuværende kampagne- og informationsaktiviteter i Go’ Energi. De resterende aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen og der gennemføres en analyse med henblik på at vurdere, hvilke af disse aktiviteter der skal videreføres. Dette frigiver midler på 60 mio. kr. årligt. Fra 2012-15 udmøntes disse midler til andre energieffektiviseringsinitiativer, som beskrevet i bilag 3. Parterne mødes i 2015 for at drøfte udmøntning energieffektiviseringspakkens tilrådighedværende midler.”

Go’ Energi tager beslutningen til efterretning.

Yderligere oplysninger:

Claus Kaae-Nielsen, pressechef i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, tlf. 41 72 90 11

Om Go' Energi
Go' Energi er en uvildig organisation med bestyrelse udpeget af klima-, energi og bygningsministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.