Gode penge i at skrotte oliefyret

Hvis du handler hurtigt, kan du stadig nå at få et tilskud på op til 20.000 kroner til at skrotte det gamle oliefyr. Og du kan spare mange penge ved at skifte varmesystem. En beregning fra Go’ Energi viser, at der i et gennemsnitligt hus er en årlig besparelse på mellem 10.000 og 12.000 kroner at hente ved at skrotte oliefyret. Det kræver dog, at du sender din ansøgning inden den 30. juni for at få tilskuddet.

Det er den særlige skrotningsordning for oliefyr, der synger på sidste vers. Ordningen blev indført i 2010 for at få danske boligejere til at skrotte det gamle oliefyr til fordel for mere miljøvenlige opvarmningsformer og store besparelser for beboerne. Om 14 dage lukker ordningen, men er du hurtig, har du stadig chancen for at få tilskuddet.

”Boligejere, der overvejer at skifte oliefyret ud, skal tage beslutningen nu for at få et tilskud med fra skrotningsordningen. Og de skal skynde sig at samle den fornødne dokumentation til ansøgningen. Budskabet er, at boligejerne skal tage fat i en håndværker og indhente et tilbud på installationen. Herefter kan de ansøge om tilskuddet,” siger Morten Nordahl, der er chefkonsulent i Energistyrelsen.

Go’ Energi har regnet på økonomien i at sige ja tak til tilskuddet til to af de mest populære erstatninger for oliefyret. Ved at skifte det gamle oliefyr ud med fjernvarme er der en årlig besparelse på omkring 10.000 kroner i vente, hvis man regner med en gennemsnitlig fjernvarmepris. Besparelsen kan være både mindre og større afhængig af den lokale fjernvarmepris. Ved at skifte til jordvarme kommer besparelsen op på ca. 12.000 kroner om året. Beregningerne er for et oliefyrsopvarmet hus på 140 kvadratmeter med en ældre kedel og et olieforbrug på 2.250 liter om året.

Begge dele kræver dog også en investering trods det store tilskud. Skift til fjernvarme koster omkring 60.000 kr., mens skift til jordvarme beløber sig til ca. 110.000 kroner. Ved fjernvarme er tilskuddet 10.000 kr., og til jordvarme kan du trække 20.000 skattefrie kroner fra i form af tilskud, hvis du når at søge inden den 30. juni.

”Udgifterne til varme bliver med stor sandsynlighed kun højere og højere i de kommende år på grund af stigende energipriser. Ikke mindst ved opvarmning med oliefyr. Ved at skifte oliefyret med tilskud kan boligejerne få en bedre økonomi, og samtidig bliver boligen mere værd, når man fremtidssikrer varmeudgifterne,” siger projektleder i Go’ Energi, Michael Reuss.

Brug Håndværkerlisten på GoEnergi.dk til hurtig ansøgning
Hvis du ønsker at skifte med tilskud, skal du blandt andet skynde dig at indhente et tilbud fra en håndværker til din ansøgning. På Håndværkerlisten på Go’ Energis hjemmeside kan du klikke dig frem til, hvilke håndværkere der kan udføre de forskellige typer energirenovering som at skifte fra oliefyr til fjernvarme.

”Vi vil gerne gøre det nemmere og mere overskueligt at komme i gang med at få en mere energieffektiv bolig. Håndværkerlisten giver en oversigt over håndværkere, der udfører energieffektive løsninger. Ikke mindst i en situation som denne, hvor det skal gå stærkt, kan det være en afgørende hjælp til at finde den rette håndværker,” siger Michael Reuss.

skrotditoliefyr.dk kan du læse mere om tilskudsordningen og proceduren for ansøgning om tilskud. Ordningen omfatter alle typer helårsboliger, det vil sige f.eks. ejerboliger, andelsboliger, lejeboliger og sommerhuse, der har dokumenteret helårsstatus. Nybyggeri kan ikke opnå tilskud. Tilskuddet kan dog kun søges af boligens ejer.

Kravet for at opnå tilskud er, at oliefyret erstattes af enten en varmepumpe (jordvarme eller luft til vand), solvarme i kombination med for eksempel et nyt olie-/naturgas-/træpillefyr, eller at boligen tilsluttes fjernvarme. I områder, der er udlagt til fjernvarme yder ordningen alene tilskud til fjernvarme. Tilskuddets størrelse vil afhænge af det opvarmningssystem, der installeres til erstatning for oliefyret.

Yderligere oplysninger:
Michael Reuss, projektleder i Go' Energi, tlf. 41964983, e-mail: mire@goenergi.dk

Morten Nordahl Møller, chefkonsulent i Energistyrelsen, Energieffektivisering og -planlægning, tlf.: 33 92 67 48, mobil: 40 56 28 58, e-mail: mnm@ens.dk


Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Abonner