IKEA går i front med forpligtende energispareaftale

IKEA indgår nu som den første private virksomhed en forpligtende aftale med Center for Energibesparelser om at skrue yderligere ned for energiforbruget. Målene i kurveknækkeraftalen er ambitiøse – 10 procent vil IKEA forbedre energieffektiviteten med i løbet af de næste to år.

På verdensplan har IKEA i en årrække arbejdet for at nå målene i koncernens interne energiprojekt IKEA Goes Renewable. Og målene er til at få øje på: Den samlede energieffek­tivitet skal forbedres med 25 procent målt i forhold til niveauet i 2005. På den længere bane skal alle va­rehuse, distributionscentre, Swedwood-fabrikker og kontorbygninger verden over drives med 100 procent vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer.

Kurveknækkeraftalen skal understøtte den videre implementering af IKEAs globale indsats.

”IKEA går med aftalen om energibesparelser med Center for Energibesparelser i spidsen som rollemodel for landets virksomheder. IKEA har selv sat sig nogle flotte mål for energibesparelser, og kurveknækkeraftalen kan være med til at give energispareindsatsen i varehusene et ekstra skub i den rigtige retning,” siger Anders Hjorth Jensen, projektleder i Center for Energibesparelser.

IKEA Danmark har indgået en aftale, der gælder for varehusene i Gentofte, Århus, Odense og Aalborg. I de to nye varehuse i Odense og Aalborg er målet at skære fem procent ned, mens det ambitiøse mål er ti procent i varehusene i Århus og Gentofte. For varehuset i Taastrup er der ikke indgået en aftale. Det hænger sammen med, at IKEA her investerer ca. 300 millioner kroner i at bygge om til et mere moderne varehus i de to år, aftalen løber. Det er derfor besluttet at vente med at indgå aftaler, indtil det nye varehus står færdigt.

”Vi er nået langt med vores eget IKEA Goes Renewable-projekt, som vi fortsætter med, indtil målene er nået. Kurveknækkeraftalen betyder, at vi nu sætter endnu mere fokus på konkrete dele af energiprojektet, og så får vi hjælp til at uddanne vores omkring 2.000 medarbejdere til at blive endnu bedre energiambassadører – også når de er hjemme i privaten,” siger Jonas Engberg, miljøansvarlig hos IKEA Danmark.

Små ændringer kan gøre en stor forskel
Selv enkle forholdsregler kan spare me­get energi. Det kan Jonas Engberg også skrive under på:

”Sidste år udskiftede vi en kvart million 50 watt-spotlights med 20 watt-spotlights. Det gav en årlig besparelse i energiomkostningerne på fem millioner euro og reducerede CO2-udledningen med 15.000 ton.”

I løbet af de sidste tre år har IKEA globalt set forbedret koncernens samle­de energieffektivitet med 11 procent. Vedvarende energi udgør nu næsten halvdelen af IKEAs energiforbrug.

”Der er et stykke vej op til de 100 procent. Men vi er godt på vej, og kurveknækkeraftalen med Center for Energibesparelser betyder, at der vil være yderligere fokus på energiforbruget i vores fire varehuse i løbet af de næste to år. Det vil helt klart give os et yderligere incitament til at tage de næste skridt,” understreger Jonas Engberg.

Det er Center for Energibesparelsers forventning, at kurveknækkeraftaler bliver lige så populære blandt virksomheder som blandt kommunerne, hvor 70 af landets 98 kommuner har indgået en aftale om en reduktion af elforbruget. 

FAKTA

Om kurveknækkeraftalen
Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden) har indgået 180 kurveknækkeraftaler om elbesparelser. 39 med staten, 70 med kommuner, 8 med regioner, 21 med gymnasier, 15 med andre og 27 med private virksomheder.

Da Center for Energibesparelser fremmer besparelser inden for alle energiformer, er kurveknækkeraftalen ændret, så den nu omfatter besparelser på hele energiforbruget. Fem kommuner – Kolding, Morsø, Rebild, Viborg og Lyngby-Taarbæk – og to statsinstitutioner – Statens Værksteder For Kunst og Retten i Nykøbing Falster – har som de første forpligtet sig til at spare på hele energiforbruget i en ny kurveknækkeraftale.

Yderligere information, kontakt venligst

Center for Energibesparelser:
Anders Hjorth Jensen, projektleder
Telefon: 41 18 84 31
Mail: anhj@sparenergi.dk

IKEA Danmark:
Jonas Engberg, miljøansvarlig
Telefon: 42 59 08 64
Mail: jonas.engberg@IKEA.com

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser bygger videre på Elsparefondens arbejde og skal fremme energibesparelser i både husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle energiformer, bortset fra transport. Centeret er en uafhængig, offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året.

Tags: