Kampagne om energibesparelser i bygninger: Vi skal holde på varmen i 2011

Danskerne vil i 2011 blive fortrolige med, hvordan man bedst forbedrer sin klimaskærm og dermed undgår energispild. Når Center for Energibesparelser til marts blæser en ny kampagne i gang, bliver det den største kampagne om energibesparelser i bygninger nogensinde. Målet er at informere og motivere forbrugerne til at gennemføre energirenoveringer. Og samtidig pege på konkrete løsninger og gøre det nemt at komme videre - uanset hvor i processen man er.

Inden vinteren er helt omme, og frem til det igen bliver koldt, vil Center for Energibesparelser vise os vejen til Go’ Energi i den hidtil største informationskampagne om energibesparelser i bygninger.

”Der er et kæmpe potentiale i at udnytte energien til opvarmning af vores boliger mere effektivt. Vi vil give forbrugerne viden og motivation til at udnytte mulighederne og hjælpe dem med at tage det næste skridt til at komme i gang. Med denne kampagne kommer vi ud i en grad, der aldrig er set før i en offentlig kampagne om energi,” siger Anders Hjorth Jensen, der er projektleder for kampagnen i Center for Energibesparelser.

Opvarmning koster 50 milliarder kroner
Hvert år fyrer vi 50 milliarder kroner af på opvarmning og ventilation af vores boliger og vores arbejdspladser og i offentlige bygninger. I år får mange en økonomisk lussing på varmeregningen, da 2010 var det koldeste år i Danmark siden 1996, og energipriserne samtidig stiger.

Forbrugerne er ifølge Center for Energibesparelser derfor særlig motiverede nu.

Og der er masser at tage fat på, viser forskning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Instituttet mener, at en tredjedel af varmeforbruget kan skæres væk ved at skifte vinduerne ud og efterisolere de dårligste tage, ydervægge og gulve.

”Der er rigtig mange gode løsninger til at skære i varmeforbruget. Med kampagnen her gør vi det lettere at komme i gang, og vi viser med konkrete redskaber hvordan man får det gjort, og hvilke løsninger der er bedst,” siger Anders Hjorth Jensen.

Kampagne helt til næste vinter

Center for Energibesparelser sætter fra marts fokus på energibesparelser generelt, og herefter bliver temaerne vinduer og ruder i maj, varmeanlægget i september og efterisolering i november. Altså de samme energisparemuligheder, som SBi peger på.

Center for Energibesparelsers kampagne skal ramme bygningsejere i bred forstand. Der kommer målrettede tiltag direkte til landets 1.150.000 boligejere i enfamiliehuse. Men også ejere af lejligheder og andelsboliger og lejere i udlejningsejendomme er kampagnens målgruppe. Det samme er kommunale og offentlige bygningsejere samt håndværkere, producenter, forhandlere og brancheforeninger.

Kampagnen skal formidle kravene i det nye bygningsreglement, BR10, og de forslag til energieffektiviseringer, der identificeres ved energimærkningen af bygninger. Derudover bakker kampagnen også op om eftersynsordningerne for kedel- og varmeanlæg samt ventilations- og klimaanlæg.

Fra Elsparefonden til Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdningerne, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport, mens Elsparefonden udelukkende beskæftigede sig med elbesparelser – og kun i husholdninger og i det offentlige.

Virkemidlerne for Center for Energibesparelser er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.

Læs mere på Center for Energibesparelsers hjemmeside, der som en naturlig konsekvens af ændringen har taget navneforandring til www.goenergi.dk.

Illustration kan downloades på www.goenergi.dk/nyhedsgrafik.
Tekst til illustration: Center for Energibesparelser forbereder den hidtil største kampagne om energibesparelser i bygninger.

Yderligere oplysninger:
Center for Energibesparelser:
Anders Hjorth Jensen, projektleder, Center for Energibesparelser

Telefon: 41 18 84 31
Email: anhj@sparenergi.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Centrets formål er at fremme energieffektiviseringer i både husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner, formidling af viden og samspil med markedets aktører.  Centret blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Centret deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Tags: