Ny sekretariatschef for Center for Energibesparelser

Henrik Teglgaard Lund er i dag blevet udpeget som ny sekretariatschef for Center for Energibesparelser.

Ny chef vil starte dialog
Henrik Teglgaard Lund, testchefen for Forbrugerrådets blad Tænk, bliver ny sekretariatschef for Center for Energibesparelser. Fra 1. juli skal han være centerets daglige leder i indsatsen for at skabe energibesparelser i Danmark. 

”Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet. Vi skal hurtigt have inviteret til en konstruktiv og fremadrettet dialog med de andre væsentlige spillere på energispareområdet, så alle gode kræfter kan trække i samme retning,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Den 48-årige civilingeniør har siden 2002 ledet arbejdet med laboratorietest af produkter, så forbrugerne kan vælge miljøvenlige varer af høj kvalitet. Før det var erhvervslivet Henrik Teglgaard Lunds målgruppe, da han arbejdede med energieffektiviseringer i industrivirksomheder for COWI og som energikonsulent i Dansk Industri.

Solid viden og bred erfaring
Netop den brede erfaring med energi, forbrugerområdet og ledelse er afgørende for Center for Energibesparelser (CFE), siger bestyrelsesformand Erik Jacobsen.

”Jeg er glad for, at vi har fået Henrik Teglgaard Lund som ny, daglig anfører. Han kender alle de sektorer, som centeret arbejder med, og så ved han, hvordan man gennemfører kampagner. Vi lagde vægt på at få en sekretariatschef, som kan lede et meget bredt arbejdende center, og som har solid viden om energi. Den nye bestyrelse og Henrik kan nå at mødes inden sommerferien, og det er et godt udgangspunkt for at lave den handlingsplan for det fremtidige arbejde, som vi skal fremlægge for klima- og energiministeren til efteråret,”  siger Erik Jacobsen.

Varmen er den nye udfordring
En af de store opgaver for den nye sekretariatschef bliver at integrere flere energiområder i Center for Energibesparelsers arbejde. Indtil 1. marts hed centeret Elsparefonden og havde kun fokus på elbesparelser i private hjem og den offentlige sektor.  Nu skal centeret arbejde med alle energiformer i alle sektorer undtagen transport.

”Centeret skal blandt andet skabe værktøjer, der kan klæde danskerne på til at energirenovere deres huse. Det kræver både tekniske og økonomiske overvejelser, hvis man for eksempel vil efterisolere eller have et klimavenligt varmeanlæg. Center for Energibesparelser skal gøre det nemt for danskerne at vælge løsninger, der er gode for både klima og pengepung,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Det skal både være godt og grønt
Også privat er Henrik Teglgaard Lund en grøn mand.

”Jeg er vild med grønne løsninger, der samtidig er en forbedring af kvalitet. Min nye hoveddør med energiglas sparer energi og giver samtidig masser af lys i gangen. Når jeg cykler til S-toget om morgenen, så er jeg god ved klimaet og får samtidig frisk luft og motion.”

Yderligere oplysninger:
Thomas Damsgaard, konstitueret sekretariatschef:
Tlf..: 41 33 94 64
Mail: thd@sparenergi.dk

Download pressefoto fra Center for Energibesparelsers hjemmeside til fri redaktionel brug.

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser bygger videre på Elsparefondens arbejde og skal fremme energibesparelser i både husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle energiformer, bortset fra transport. Centeret er en uafhængig, offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året. 

 

Tags: