Pressemeddelelse: Send dit varmeanlæg på sommerferie – og få 900 kroner ekstra til ferien

Nu er det tid til at sende dit varmeanlæg på fem måneders sommerferie. Men halvdelen af boligejerne gør det ikke, viser en undersøgelse fra Go’ Energi. Gevinsten er ellers op til 900 skattefrie kroner ekstra på lommen alene ved at slukke for varmeanlægget. Penge, som familien kan bruge på sommerferien i stedet. Ifølge Go’ Energi vil det for de fleste være en god idé, at huset er på sommerdrift fra maj til september.

Du kan få op til 900 kroner ekstra i lommen ved at slukke for din cirkulationspumpe hen over sommeren. Men næsten halvdelen (47 procent) af de boligejere, der har en cirkulationspumpe, slukker den ikke og har dermed varme på anlægget hele året rundt. Det viser en repræsentativ undersøgelse fra Go’ Energi foretaget af Userneeds.

”Go’ Energi anbefaler boligejerne at slukke for cirkulationspumpen, der sender det varme vand rundt i radiatorerne. Det er sund fornuft ikke at bruge unødig strøm og tabe unødig varme, når temperaturen udenfor gør, at vi ikke har brug for at varme op. Det giver den enkelte boligejer op til 900 kroner mere til rådighed, som i stedet kan bruges til at forsøde sommerferien. Og desuden har pumpen heller ikke godt af at være tændt, når radiatorventilerne er lukkede,” siger Jesper Ditlefsen, projektleder i Go’ Energi.

Sluk – uden at slukke for det varme vand
Langt de fleste boligejere med en cirkulationspumpe på varmeanlægget kan roligt slukke for den i perioden maj til september, uanset om de har fjernvarme, oliefyr, naturgasfyr eller biomassefyr.

Dog er der en del boligejere – ca. 15 procent* – der ikke bare kan slukke for cirkulationspumpen, fordi de dermed også ville lukke for det varme vand. Men også her findes der en løsning, så de kan sætte anlægget på sommerdrift.

”Ca. 15 procent af boligejerne har en cirkulationspumpe, der klarer både varmen i radiatorerne og det varme brugsvand. Men de kan faktisk godt slukke for varmeanlægget uden at slukke for det varme vand, og dermed opnå en besparelse. På de fleste varmeanlæg er der som regel en ventil til netop dét,” siger Jesper Ditlefsen.

Tror fejlagtigt, at det slukker selv
En af grundene til, at halvdelen af boligejerne ikke sætter varmeanlægget på sommerdrift, er, at mange tror, anlægget slukker automatisk, når udetemperaturen er tilstrækkelig høj. Men selv om radiatorernes termostater lukker a, vil der stadig løbe varmt vand i rørene. Kun de nyeste moderne anlæg kan have en styring, som lukker helt ned.

17 procent ved ikke, hvor de skal slukke, og her er svaret, at de skal slukke på selve pumpen eller på stikkontakten, hvor cirkulationspumpen er tilsluttet. Hvis pumpen ikke har en afbryder, vil det være en god ide at få sat en afbryder på næste gang, du har besøg af en elektriker.

* Kilde: ELMODEL-bolig

Fakta om sommerdrift

  • Ifølge en repræsentativ undersøgelse fra Go’ Energi foretaget af Userneeds i juni 2010 slukker 47 procent ikke for cirkulationspumpen, mens 50 procent slukker, og 3 procent svarer ”ved ikke”. Ud af de 50 procent, der slukker pumpen, slukker 35 procent i fire måneder, 24 procent i to måneder, 22 procent i fem måneder, 7 procent lader det være afhængigt af vejret, 4 procent slukker i mere end fem måneder, og 2 procent i mindre end to måneder.
  • Forudsætningerne for Go’ Energis beregninger af, at boligejere kan spare 900 kroner, er et gennemsnitligt varmeforbrug på 16.000 kroner årligt og en antagelse om, at hver anden boligejer har installeret en af de mest energieffektive A-pumper. Der er forudsat et tab på varme på rør og fyr på 15 procent af det samlede forbrug – fordelt på 5 procent på fyret og 10 procent på rørene. Der er taget udgangspunkt i, at der er sommerdrift fra maj til september, dvs. fem måneder eller 42 procent af året.
  • En husstand kan skønsmæssigt få 900 kroner i rådighedsbeløb i de fem måneder fra maj til september ved at slukke for cirkulationspumpen. Præcis hvor meget du kan få mere i rådighedsbeløb ved at slukke for pumpen, afhænger af, hvor gammel den er, og hvor længe du slukker den. Har du en ældre pumpe, der ikke er A-mærket, vil du spare endnu mere end 900 kroner i sommerperioden, mens du ikke kan opnå helt denne gevinst, hvis du allerede har en energieffektiv A-pumpe.
  • Ældre, dårligt isolerede huse har behov for varme, indtil udetemperaturen er oppe på 14-16 grader (typisk i starten af juni), og i nyere, bedre isolerede huse kan man slukke, allerede når det er mere end 10-12 grader udenfor (typisk i starten af maj).
  • Du kan få installeret automatik for nogle få tusinde kroner, så anlægget selv slukker ved hjælp af udetemperaturstyring.
  • Hvis du har en ældre cirkulationspumpe, kan den blive ødelagt, hvis den kører, mens radiatorventilerne er lukkede hen over sommeren.

Kilder: Danmarks Statistik, Energitjenesten, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, NRGi Rådgivning, IT Energy

Læs mere om cirkulationspumpen og varmeanlæg

 

Yderligere oplysninger:
Jesper Ditlefsen, projektleder i Go’ Energi, tlf: 41 57 63 29, e-mail: jdi@goenergi.dk

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Abonner