Samsung stopper salget af fryseskab der er dumpet i test

Fryseskabet RZ80EESW, som nu trækkes tilbage på det danske marked, har i en test foretaget af de svenske myndigheder vist sig at være langt mindre energieffektivt, end Samsung reklamerede med.

Samsung har fredag lovet Energistyrelsen at stoppe salget af fryseskabet RZ80EESW på det danske marked. Det sker, fordi produktet i en test foretaget af de svenske myndigheder, har vist sig at være langt mindre energieffektivt, end Samsung reklamerede med. Samtidig har Center for Energibesparelser trukket Energisparemærket tilbage fra produktet.

Samsung er blevet pålagt af de svenske myndigheder at trække fryseskabet tilbage fra det svenske marked, fordi fryseren i en stikprøvekontrol viste sig ikke at være berettiget til det A+ energimærke, som produktet var forsynet med. Fryseskabet har ifølge testen et energiforbrug, der giver et B-mærke.

Samsung har fire uger til at ommærke fryseskabet
Energistyrelsen har fulgt op på den svenske kontrol og har givet Samsung fire uger til at ommærke fryseskabet. Energistyrelsen har desuden henstillet til, at Samsung stoppede alt salg af fryseskabet indtil mærkningen var korrekt.

Det har ført til, at Samsung nu har besluttet at trække produktet tilbage fra danske marked frem for at ommærke fryseskabet.

”Det er problematisk, når producenter ikke mærker deres produkter korrekt. Det giver forbrugerne falske forudsætninger for at vælge produkter med et lavt energiforbrug. Nu har myndighederne i både Sverige og Danmark pålagt Samsung at mærke sit fryseskab om, så det stemmer overens med resultatet af den foretagne test.”, siger civilingeniør Michelle Peled, Energistyrelsen.

Energisparemærket skal hjælpe forbrugerne
Samtidig trækker Center for Energibesparelser Energisparemærket tilbage fra det pågældende fryseskab. Energisparemærket er forbrugernes garanti for, at produktet er blandt de mest energieffektive på markedet lige nu.

”Vi trækker Energisparemærket væk fra Samsungs fryseskab, fordi produktet ikke er blandt de mest energieffektive på markedet. Energisparemærket er en hjælp til forbrugerne, så de lettere kan træffe et energirigtigt valg i købssituationen. Vi fjerner mærket med øjeblikkelig virkning, så forbrugerne fortsat kan have tillid til, at produkter med Energisparemærket har et lavt energiforbrug,” siger projektleder Mads Lindevall Kristiansen fra Center for Energibesparelser.

Forbrugere kan få annulleret købet
Skulle man have købt det pågældende fryseskab, kan forbrugere ifølge købeloven* enten få et nedslag i pris eller få annulleret købet. Dette skal dog aftales i forhold til hver enkelt sag.

FAKTA
Som forbruger i EU har man mulighed for at sammenligne apparaters energiforbrug inden man køber blandt andet hårde hvidevarer. Dette er gjort muligt ved hjælp af EU’s A-G mærke. EU's energimærkningsordning for husholdningsapparater er en obligatorisk ordning med krav om, at alle apparater, der er omfattet af ordningen, skal energimærkes. Produkternes energiforbrug kan aflæses på en skala fra A til G, hvor A står for det laveste energiforbrug. Der er i 2004 indført to nye skalatrin udelukkende for køle- og fryseapparater: A+ og A++, køle/fryseapparater med det laveste energiforbrug er derfor mærket med A++.

Der føres jævnligt kontrol med rigtigheden af de energimærker, de enkelte produkter markedsføres med.

Energisparemærket supplerer energimærkningen ved at vise forbrugerne vej til de mest energieffektive produkter på markedet. Energisparemærket er en frivillig mærkningsordning for energiforbrugende apparater og løsninger, specielt rettet mod forbrugere, der i købssituationen skal vejledes til at træffe et energirigtigt valg.
Der er defineret en målsætning om at anbefale de 20 pct. mest energieffektive apparater indenfor de enkelte produktkategorier.

*Ifølge Købelovens paragraf 76, stk. 1 og 2 og paragraf 78, stk. 1. kan forbrugerne hvis de i forbindelse med et køb får urigtige eller vildledende oplysninger, der har betydning for deres bedømmelse af varen, hæve købet og få pengene tilbage eller få et afslag i prisen.

Kontakt
Mads Lindevall Kristiansen, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 07,
malk@sparenergi.dk
Michelle Peled, Energistyrelsen, tlf. 33 95 43 18, mpe@ens.dk

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser bygger videre på Elsparefondens arbejde og skal fremme energibesparelser i både husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle energiformer, bortset fra transport. Centeret er en uafhængig, offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året.

Tags:

Abonner