Tjek hurtigt dit skattefradrag

Boligejernes skattefradrag for lønninger til håndværkere bliver fjernet fra årsskiftet. Men du kan stadig bruge skattefradraget frem til nytår. Med en ny beregner på GoEnergi.dk kan du tjekke, hvor meget du kan skære af regningen fra din håndværker med fradraget. Det gør det nemmere at vurdere økonomien i energiforbedring af boligen.

Du kan bruge det særlige skattefradrag for lønninger til håndværkere frem til årsskiftet. Vælger du at bruge fradraget på energiforbedring af boligen, har du udsigt til en gevinst hvert år i form af en lavere varmeregning år efter år.

”Energiforbedringer er for de fleste boligejere en god investering, fordi det både kan give luft i budgettet og gøre boligen mere værd. Med vores nye beregner på GoEnergi.dk kan boligejerne hurtigt se, hvor meget de skærer af regningen til håndværkerne. Det gør det nemt og hurtigt at vurdere økonomien i energiforbedringer,” siger projektleder i Go’ Energi Michael Reuss.

GoEnergi.dk/fradrag finder du beregneren, hvor du indtaster den samlede udgift til håndværkerens arbejdsløn. Herefter kan du se, hvor meget din husstand får tilbage i skat, hvis I gennemfører projektet.

Med fradraget vil udgiften til et projekt som f.eks. hulmursisolering af et typisk parcelhus falde fra 31.000 kroner til 24.000 kroner. Og det er vel at mærke et projekt, der kan give en årlig besparelse på op mod 9.500 kroner.

Nemt at komme i gang
Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kroner årligt per person. Det betyder, at en husstand med to voksne kan nå at få et fradrag på 30.000 kroner i år.

”Vi vil gerne gøre det nemt for boligejerne at komme i gang med energiforbedringer. På GoEnergi.dk har vi derfor samlet en lang række værktøjer, som gør det nemmere at komme i gang og vurdere økonomien i det,” siger Michael Reuss.


GoEnergi.dk finder du også redskabet Boligtjek, hvor du kan få anbefalinger til, hvilke energiforbedringer der bedst kan betale sig i netop din bolig. På Håndværkerlisten finder du firmaer, der udfører energivenlige boligforbedringer. Og endelig kan du få overblik over den skattemæssige værdi af dit fradrag med Fradragsberegneren.

Om fradraget
Fradraget blev indført med BoligJobplanen og gælder for lønudgifter til service- og håndværkerydelser. Du kan få fradrag for udgifter til arbejdslønnen til renoveringen, hvis du bor i en helårsbolig. Fradraget svarer til et løntilskud på en tredjedel af lønudgiften og er på op til 15.000 kroner om året per person. Det svarer til en værdi på ca. 5.000 kroner efter skat. Fradraget blev indført med BoligJobplanen i juni 2011 og gælder til den 31. december 2011.

Fradraget bliver erstattet af en tilskudspulje til støtte af energirenovering af boliger i 2012 og 2013. Fra denne pulje kan borgerne søge om tilskud til konkrete energirenoveringsprojekter. Hvordan ordningen bliver helt konkret, vides endnu ikke, da den bliver en del af finanslovsforslaget.

Det kan du få fradrag for:

Boligens ydre rammer

 • Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Installation af solfangere og solceller
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge 
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
 • Fornyelse eller etablering af dræn.

Boligens indre rammer

 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer.

Se hele listen på GoEnergi.dk/fradrag. Her kan du også læse mere om, hvilke krav der er for at kunne få fradraget, og hvordan du får det udbetalt.

Så meget betyder fradraget for prisen

Efterisolering af loft:
Efterisolering af 130 kvadratmeter loft med 200 mm isolering. Loftet er i forvejen isoleret med 100 mm isolering.

Pris før fradrag: 34.000 kroner

Arbejdsløn heraf: 14.500 kroner

Fradrag: 5.000 kroner

Pris efter fradrag: 29.000 kroner

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:

Naturgas: 3.000 kroner

Olie: 4.000 kroner

Fjernvarme: 2.000 kroner

Hulmursisolering:
Efterisolering af 80 kvadratmeter uisoleret hulmur med 75 mm isolering.

Pris før fradrag: 31.000 kroner

Arbejdsløn heraf: 21.000 kroner

Fradrag: 7.000 kroner

Pris efter fradrag: 24.000 kroner

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:

Naturgas: 6.500 kroner

Olie: 9.500 kroner

Fjernvarme: 5.000 kroner

Udskiftning af vinduer og døre:
Udskiftning af 30 kvadratmeter vinduer med termoruder til nye vinduer med energimærke A.

Pris før fradrag: 112.500 kroner

Arbejdsløn heraf: 27.000 kroner

Fradrag: 9.000 kroner

Pris efter fradrag: 103.500 kroner

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:

Naturgas: 4.000 kroner

Olie: 5.500 kroner

Fjernvarme: 2.500 kroner

Solvarme:
Installation af solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Der er regnet med 4 kvadratmeter solvarmepaneler orienteret mod syd med en hældning på 45 grader.

Pris før fradrag: 44.000 kroner

Arbejdsløn heraf: 11.500 kroner

Fradrag: 4.000 kroner

Pris efter fradrag: 40.000 kroner

Besparelse om året afhængigt af opvarmningstype:

Naturgas: 2.500 kroner

Olie: 3.500 kroner

Kilde: Go’ Energi

Yderligere oplysninger:
Go' Energis Pressetelefon: 41 31 90 09 (åben kl. 07-22).

Om Go' Energi
Go' Energi er en uafhængig organisation med bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Formålet med Go' Energi er at fremme energieffektiviseringer i husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go' Energi bygger videre på Elsparefondens arbejde.

Tags:

Dokumenter og links