Tynde klienter versus stationære computer: De tynde kan slå de tykke ud

Den tykke skal slås ud af den tynde, hvis der skal spares energi i den offentlige sektor.  Med andre ord skal der en tynd klient til at slå den stationære computer af banen. Det mener både indkøbere og producenter.

Meget tyder på, at det bliver de tynde klienter snarere end de bærbare computere, der bryder gennem muren af stationære i de offentlige kontorlandskaber. Ligesom de bærbare bruger tynde klienter helt ned til 75 procent mindre energi, end en stationær computer typisk bruger.

Tynde klienter har alle fordelene
”Lige nu er der overvægt af de stationære computere i indkøbene i den offentlige sektor. Men den tendens vil ændre sig, fordi der er så mange fordele ved de tynde klienter. De går ikke så let i stykker, de har meget længere levetid, og så bruger de kun en fjerdedel af den energi, som en stationær computer bruger. Serverne koster det samme, og normalt kræver det bare en til to ekstra servere at overgå til de tynde klienter. Endelig er det langt lettere at administrere og vedligeholde, fordi alle programmer ligger centralt på serverne frem for på hver enkelt pc”, siger indkøbsansvarlig, Stephen Laursen fra Beskæftigelsesministeriets IT.

Beskæftigelsesministeriets IT er pr. 1. juni sammen med syv andre ministeriers koncern it indlemmet i Statens IT, som dermed står for drift af i alt 10.000 medarbejderes it. 

I øjeblikket domineres de offentlige kontorer af stationære computere. Hele 57 procent af de nyindkøbte computere i det offentlige i 2009 var stationære computere. Til sammenligning var kun 37 procent af erhvervslivets nye computere i 2009 stationære. Mens tallet er nede på 15 procent for private forbrugere.

Glimrende mulighed for store elbesparelser
”Det afgørende er at få realiseret det store potentiale for elbesparelser på computere i det offentlige. Heldigvis står mulighederne i kø. Både bærbare computere og tynde klienter indfrier besparelserne. Hvis de tynde klienter er bedst til at dække behovet på offentlige arbejdspladser, så er det en glimrende mulighed med mange fordele – herunder store elbesparelser, især hvis man allerede har en velfungerende terminalserver”, siger projektleder i Center for Energibesparelser, Anders Hjort Jensen.

Meget nemmere
En af de statsinstitutioner som allerede har flere års erfaringer med tynde klienter er Arbejdsskadestyrelsen.

”Det er væsentlig nemmere at vedligeholde tynde klienter end de stationære, fordi du ikke skal rundt til alle de individuelle computere”, siger Jens Jacobsen, souschef i Digital udvikling og support.

Arbejdsskadestyrelsen overgik allerede i 1999 til tynde klienter De besluttede at indføre tynde klienter i stedet for at købe nye stationære - blandt andet ved udsigten til besparelser på drift og vedligehold. For tre år siden fik styrelsen et citrix-system til de tynde klienter.

Smertefri overgang
”Overgangen har været ret smertefri. Bortset fra at medarbejderne lige skulle vænne sig til, at adgangen til programmerne var anderledes. Men programmerne er jo de samme, som de hele tiden har arbejdet med, så det var ikke noget særligt problem”, siger Jens Jacobsen.

Han fremhæver, at det er langt nemmere med de tynde klienter end stationære, fordi vedligehold foregår centralt på serveren. Som anbefaling fremhæver han, at det kræver gode kompetencer i it-afdelingen at sætte citrix-systemet op, så det kører tilfredsstillende fra starten. Simpelthen fordi hver server berører mange brugere på én gang

Kun 10 til 15 medarbejdere ud af styrelsens i alt cirka 400 medarbejdere har brug for stationære computere til at køre særlige programmer til statistik (SAS-programmer).

Producent og leverandører: De tynde klienter kommer nu
Hos Atea, hovedleverandør af computere til det offentlige i 2009, siger salgsdirektør for det offentlige, Carsten Ritzau:

”Atea ser gerne en større vækst i de tynde klienter. Virtualisering af klienten udvikler sig hastigt, og de tynde klienter er billige, giver større sikkerhed, store driftsbesparelser, og så bruger de mindre strøm”.

Tilsvarende siger Product Marketing Manager, Steen Grønbeck, fra Fujitsu:  

”Det er den vej, det går. Fra stationære til tynde klienter”.

Yderligere oplysninger
Projektleder Anders Hjorth Jensen
Center for Energibesparelser
Tlf. 41 18 84 31

 

FAKTA

Salg af computere til det offentlige

Der er i alt cirka 758.000 offentlige ansatte. I 2009 blev der solgt i alt 116.000 computere til det offentlige, heraf 57 procent stationære computere.

Interviews med indkøbere og it-ansvarlige i det offentlige peger på, at det offentliges forkærlighed for stationære computere blandt andet skyldes, at der ikke er behov for bærbare computere til en stor del af de administrative opgaver, hvor medarbejdere arbejder kl. 8-16 og i øvrigt ikke har brug for at tage arbejdet med sig hjem. Dertil kommer, at de bærbare er dyrere i anskaffelse.

Tynde klienter

 • En tynd klient er en simpel computer, der kun fungerer, når det er tilsluttet en server. Alle programmer og filer ligger og afvikles på serverne.
 • Den tynde klient kan også koble på serveren fra en evt. hjemmearbejdsplads
 • Normalt er der 15-25 computere tilknyttet pr. server

 Tynde klienter og elbesparelser

 • Typisk bruger en tynd klient ikke over 10-20 watt i tændt tilstand (ikke i brug), hvor stationære computere på for eksempel de nuværende offentlige indkøbsaftaler snildt kan bruge 50-60 watt. Derfor kan man spare en del ved at skifte fra stationære computere til tynde klienter.
 • Til gengæld har en tynd klient cirka det samme elforbrug som en energieffektiv bærbar computer. Derfor kan man ikke spare noget videre ved at skifte fra bærbare computere til tynde klienter.
 • Besparelsen ved at skifte fra stationære computere til tynde klientnetværk afhænger af, om der i forvejen findes en terminalserver. Mange steder er netværket bygget op, så de stationære computere i princippet fungerer på samme måde som tynde klienter. Hvis der skal installeres en terminalserver, afhænger elbesparelsen også af, hvor effektiv terminalserveren er.
 • Organisationer, der allerede har en terminalserver, kan spare omkring 60 – 80 procent ved at skifte til tynde klienter på grund af forskellen i elforbrug mellem stationære computere og tynde klienter:

Virksomheder med terminalserver: Procentvis besparelse ved udskiftning af stationære computere med tynde klienter:

   Effektiv stationær computer Ineffektiv stationær computer
Effektivt klientnetværk Ca. 45 % Ca. 80 %
Ineffektivt klientnetværk Ingen besparelse Ca. 60 %

 Fordele ved tynde klienter

 • Elbesparende: Bruger typisk kun en fjerdedel eller mindre af den strøm, som en stationær computer bruger
 • Tyverisikker: Virker ikke uden terminalserver og indeholder derfor ikke følsomme data.
 • Pladsbesparende: Fylder langt mindre end en almindelig stationær computer.
 • Lang holdbarhed: Typisk levetid på over fem år, mens stationære computere oftest skiftes ud efter tre til fire år.
 • Støjsvag: Næsten fri for støj fra drev eller blæser.
 • Næsten ingen varmeafgivelse: På grund af lavt strømforbrug er der næsten ingen varmeudvikling.
 • Lettere vedligehold: Vedligeholdelse og drift af tynde klienter er nemt, fordi programmer ligger centralt på serveren og ikke spredt på en masse individuelle computere.

Læs mere om tynde klienter på Center for Energibesparelsers hjemmeside.

Om Center for Energibesparelser
Center for Energibesparelser bygger videre på Elsparefondens arbejde og skal fremme energibesparelser i både husholdninger, det offentlige og i erhvervslivet inden for alle energiformer, bortset fra transport. Centeret er en uafhængig, offentlig instans med egen bestyrelse under Klima- og Energiministeriet. Center for Energibesparelser blev etableret den 1. marts 2010 og finansieres af provenuet fra det særlige energisparebidrag på 0,6 øre/kWh, der opkræves hos husholdningerne og det offentlige. Provenuet udgør i alt ca. 90 mio. kr. om året. 

Tags: