Vær energibevidst i hele byggeprocessen

Ny vejledning fra Go’ Energi guider til en energibevidst projektering. Lyngholmskolen er et eksempel på et lavenergiklassebyggeri, der skar mindst en tredjedel af det forventede energiforbrug væk ved at fokusere på energieffektivitet i hele byggeprocessen.  

Der er mange krav i spil, når en ny bygning skal opføres. Pris, design og funktionalitet bliver ofte prioriteret i alle faser, og det samme bør energieffektivitet blive. Det er budskabet i en ny byggeprocesvejledning fra Go’ Energi.

”Energieffektivitet skal tænkes ind i byggeprocessen, allerede inden arkitekten slår de første streger, og i alle de efterfølgende faser. Det er grundlaget for, at bygherren ender med en energieffektiv bygning,” siger Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go’ Energi.

Forventer at mindske energiforbruget med en tredjedel
Furesø Kommune har netop opført en tilbygning til Lyngholmskolen. Det er en lavenergiklassebygning, og kommunen forventer at mindske energiforbruget med en tredjedel. Fokus på energieffektivitet i hele byggeprocessen har ført til en bygning, som lever op til forventningerne. 

”Der er ingen tvivl om, at man skal være meget på hele tiden. Jeg holdt møder med alle parter løbende og fulgte op på kravene. Det er man nødt til,” siger Henning Holm, arkitekt og projektleder i Furesø Kommune.

Frihed til at vælge de rette løsninger
Mange bygherrer har klare ambitioner om at opføre et lavenergiklasse byggeri, men byggeriets parter kan glemme fokus på energieffektivitet i processen, fordi de prioriterer andre hensyn. Derved står de med en bygning, der ikke er så energieffektiv som forventet.

”Tidligt i projekteringsfasen har man friheden til at vælge de rette løsninger, og det er billigere end at foretage ændringer senere hen. Bygherren bør derfor få foretaget energigranskning på passende stadier i hele processen,” siger Henrik Teglgaard Lund.

Vejledning kan føre til debat
I Bygherreforeningen hilser direktør Henrik L. Bang den nye vejledning velkommen.

”Energieffektivitet i nye bygninger kræver tæt samarbejde mellem alle parter tidligt i processen, og derfor er det godt med en vejledning, som bygherrerne kan læne sig op ad. Der har virkelig manglet en vejledning på dette område,” siger direktøren.

Henrik L. Bang håber, at vejledningen kan føre til en god faglig debat, som igen kan føre til nye rutiner og tjeklister i forhold til, hvordan energieffektivitet bedst bliver prioriteret i byggeprocessen.

Energieffektiv byggeproces på Lyngholmskolen
Og en faglig debat kan være en god idé, for byggeprocesser er komplekse størrelser med mange involverede parter. Det oplevede Henning Holm, da han stod for tilbygningen til Lyngholmskolen i Furesø Kommune. Han er i dag meget stolt af det endelige byggeri. Men det kunne lige så vel have været omvendt, hvis han ikke havde haft så meget fokus på energieffektivitet i hele byggeprocessen.

Ideen til lavenergibyggeriet opstod på en helt særlig måde. På en fodboldbane tæt ved Lyngholmskolen fandt kommunen ni kilometer jordvarmeslanger, som var gravet ned i 1980 og aldrig brugt før.

Stor økonomisk gevinst

Kommunen så muligheden for at opføre et jordvarmeanlæg, og ideen til lavenergibyggeriet var født. Med fokus på effektiv isolering, jordvarme og lavenergibelysning er Lyngholmskolen et eksempel på en velfungerende byggeproces, der har resulteret i et lavenergiklassebyggeri.

Skolen er fortsat meget ny, så det endelige energiforbrug er ikke gjort op, men kommunen forventer at mindske energiforbruget per kvadratmeter med en tredjedel i forhold til den eksisterende skolebygning. Og det er ikke det eneste:

”Eleverne oplever et meget bedre indeklima, fordi vi har fokuseret på god ventilation og belysning,” siger Henning Holm og forklarer, at endnu en fordel ved den nye lavenergibygning er energistyring, som betyder, at det bliver nemmere at måle delforbrug på el og varme og dermed følge op.

Få fat i byggeprocesvejledningen
Du kan bestille vejledningen på www.goenergi.dk/publikationer/vejledninger/byggeprocesvejledning

Fem gode råd til en energibevidst byggeproces:

Fokuser på de dele af bygningen med størst energiforbrug

Tænk driftsøkonomien ind i projekteringen

Tænk energieffektivitet ind i hele byggeprocessen

Stil konkrete krav inden kontrakter indgås

Følg op undervejs - brug en energigransker

Yderligere oplysninger:
Henrik Teglgaard Lund, sekretariatschef i Go' Energi, Center for Energibesparelser, tlf. 33 95 58 01, e-mail: htl@sparenergi.dk.

Om Go’ Energi
Go’ Energi, Center for Energibesparelser, er en uafhængig organisation med en bestyrelse udpeget af klima- og energiministeren. Go’ Energis formål er at fremme energieffektivisering i både husholdninger, det offentlige og erhvervslivet inden for alle former for energiforbrug – undtagen transport. Virkemidlerne er kampagner og formidling af viden i et konstruktivt samarbejde med markedets aktører. Go’ Energi blev etableret den 1. marts 2010 og bygger videre på Elsparefondens arbejde. Go’ Energi deler hus og administrative funktioner med Energistyrelsen.

Læs mere på Go’ Energis hjemmeside:
www.GoEnergi.dk.

Tags: