Symposium om ‘Driving Efficiency' i den europæiske transportsektor sætter fokus på de løbende udfordringer

I slutningen af januar var Goodyear Dunlop Europe vært for et arrangement, hvor mere end 170 af kontinentets førende repræsentanter for erhvervsflåderne, industriledere og politiske beslutningstagere inden for transportområdet deltog i et endags-symposium i Bruxelles, der havde til formål at indlede en bredere debat om den europæiske transportsektors øgede behov for mere brændstofeffektivitet. Symposiet byggede på en nylig lanceret rapport, kaldet “Driving fleet fuel efficiency: The Road to 2020“. Rapporten spår om, hvordan flåderne vil klare at skære ned på CO2-udslippet og øge brændstofeffektiviteten i en tid med stigende brændstofomkostninger og skrappere miljølovgivning.

Symposiet blev indledt af næstformand i Europa-Kommisionen med ansvar for transport, Siim Kallas, som hilste Goodyear Dunlop Europes initiativ 'Driving Fleet Fuel Efficiency' velkommen. Han lagde vægt på, at vejtransporten er et vigtigt element i det økonomiske system, og at sektorens udvikling i en bæredygtig retning er afgørende for Europas konkurrencedygtighed på længere sigt. Han understregede samtidigt, at øget energieffektivitet skal bygge bro til alternative brændstoffer. "For at leve op til de politiske målsætninger i EU's 'Køreplan for et fælles europæisk transportområde' har EU brug for en tydelig og sammenhængende vision til at sætte fart i brugen af alternativer brændstoffer til transport", sagde han.

En stærkere transportindustri er afgørende for den europæiske økonomi, men samtidig har EU pålagt industrien at skære CO2-udslippet ned med 60 % i år 2050.

Michel Rzonzef, Vice President of Goodyear Dunlop's commercial tire business, EMEA, var tilfreds med udbyttet af symposiet, hvor over 170 hovedinteressenter debatterede vigtige problemstillinger, der påvirker sektoren, på en åben og transparent måde. I en række paneldiskussioner mødtes nogle af Europas største flåder med industrispillere, eksperter inden for den nyeste brændstofteknologi og politiske beslutningstagere for at diskutere praktiske og politiske tiltag til en reduktion af brændstofforbruget og udvikling i retning af en mere bæredygtig fremtid.

Symposiet byggede på en nylig gennemført opinionsundersøgelse, som bekræftede, at et overvældende flertal af flåderne allerede har iværksat solide foranstaltninger til brændstofeffektivitet, og at mange i stigende grad har vanskeligt ved at se, hvad de ellers kan gøre for at forbedre effektiviteten og sænke CO2-udslippet for at leve op til endnu skrappere målsætninger. Rzonzef forklarede ved lejligheden, at dæk med lav rullemodstand er én af mange muligheder for at forbedre en flådes brændstofeffektivitet. Der kunne også nævnes uddannelse i økokørsel samt en forbedring af logistik, ruteplanlægning og køretøjernes aerodynamik.

Goodyears research indikerede også, at mange flåder ikke kender de faktorer, der påvirker brændstofeffektiviteten og har vanskeligt ved at finde ud af, om omkostningerne ved investering i brændstofbesparende udstyr vil blive hentet hjem i besparelser på brændstof. Ifølge virksomhedens undersøgelse tror over en fjerdedel af flådernes ledere på, at et værktøj, der kunne forudse udstyrs levetidsomkostninger og brændstofbesparelser, ville være et incitament til at iværksætte foranstaltninger og forbedre deres køretøjers brændstofeffektivitet. Som svar på dette behov og for at bidrage til at gøre flådeejerne i stand til at tage de rigtige investeringsbeslutninger og skære ned på brændstofforbruget og CO2-udslippet, offentliggjorde Goodyear Dunlop samtidigt, at de ville lancere en gratis kalkulator til beregning af brændstofbesparelse. Flåderne kommer til at afprøve det gratis webbaserede værktøj, før det bliver præsenteret for offentligheden den 21. februar.

"Dette arrangement har været en milepæl for os", siger Rzonzef. "Alle deltagerne har lært en hel masse, og vores engagement i sektoren er åbenlys. "Road to 2020"-rapporten blev særdeles godt modtaget, og flåderne venter ivrigt på vores kalkulator."

Hele rapporten kan downloades fra: www.fleet-fuel-efficiency.eu

Hvis man ønsker interviews med forfatterne af rapporten eller yderligere oplysninger om symposiet eller rapporten kan man kontakte carola_cotronei@goodyear.com.

Der findes mere materiale om symposiet, inklusive billeder såvel som nogle af talerne på: www.fleet-fuel-efficiency.eu

______________________________________________________________________

Om 'The Road to 2020'-rapporten

Goodyear Dunlop satte sig for at blive bekendt med de udfordringer, de europæiske flådemanagere står over for, og gennemførte en kvantitativ spørgeundersøgelse hos mere end 400 europæiske langturs- og regionaltransportflådeoperatører i perioden september til november 2011. Undersøgelsen blev suppleret med dybdegående interviews med 16 flådemanagere og 20 industrieksperter, akademikere og politiske beslutningstagere.

Respondenter fra UK, Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien, Polen og Benelux-landene blev kontaktet via e-mail og telefon og blev stillet 20 kvantitative spørgsmål om deres erfaringer med og holdninger til at håndtere brændstoføkonomien. Undersøgelsesresultaterne repræsenterede et bredt udvalg af firmaer i sektoren: 60 % flåder med 1-50 lastbiler (disse er de mest udsatte flåder ved stigende omkostninger), 30 % flåder med 51-250 lastbiler, og en tiendedel flåder over denne størrelse. De samlede resultater blev fremlagt på Goodyear Dunlops flådesymposium i januar 2012.

Yderligere oplysninger om rapporten og mulighed for at downloade den findes på www.fleet-fuel-efficiency.eu

Tags:

Om os

Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhed, der består af otte lande i Baltikum og Norden, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic har ca. 150 medarbejdere, og en del af produkttestaktiviteterne er placeret i det nordlige Finland og Sverige. Goodyear- er en af verdens største dækproducenter. Virksomheden beskæftiger ca. 64.000 personer og producerer sine produkter på mere end 48 fabrikker fordelt på 22 lande over hele verden. Dunlop- er en af verdens førende producenter af High Performance- og Ultra High Performance-dæk med en imponerende sejrsrække inden for motorsportern. Dunlops store erfaring inden for racerløb har medført innovative teknologier for dæk udviklet til hverdagsbrug. Samt Fulda, Sava, Kelly och Debica. Yderligere oplysninger om Goodyear finder du på Goodyear www.goodyear.dk. Yderligere oplysninger om Dunlop finder du på www.dunlop-tires.dk eller www.dunlopmotorcycle.eu.

Kontakter

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links