Fordi vi ønsker, at verden skal være lidt mere sikker ..

I de nordiske lande har vi observeret en tendens til forøgelse af både terrorangreb og sammensværgelser, hvilket vi indtil nu heldigvis har været forskånet for. Den omstændighed, at de nordiske lande har gennemgået en ændring fra at være støttende i mod terrorisme til at være et mål for terrorangreb har ført til en klar ændring i trusselsbilledet[1][2]. Myndighederne i de forskellige lande har i forskellig grad ageret på dette. Regering og militære installationer samt ambassader, industrier, kraftværker og andre potentielle mål bliver sikret, mens du læser dette.

Perimeter Protection Group, en af Europas førende udbydere af perimeterbeskyttelse, har oplevet en drastisk stigning i efterspørgslen efter højsikkerhedsprodukter.  Mange af projekterne er ofte af  hemmelig karakter -  sjældent hørt om i medierne. Når vi beskæftiger os med den slags projekter, hvor sikkerhed og funktion er afgørende, er det essentielt, at de installerede produkter opfylder den højeste standard. Vi ved, at problemerne er ens i de forskellige lande, og gennem samarbejde på tværs af landegrænserne i Perimeter Protection Group har vi mulighed for at tilbyde en testet løsning, der opfylder kravene. Alle højsikkerhedsprodukter, der tilbydes af Perimeter Protection Group har gennemgået intensive studier samt levende crashtest, og  alle er certificeret i henhold til internationale standarder.

I løbet af det sidste år har PPG etableret flere højt profilerede anlæg  indenfor de tidligere nævnte områder  med bl.a. pullerter, wedge barrierers  og porte.

For mere information om disse højsikkerhedsprodukter  kan du besøge http://www.perimeterprotection.net/DK/products/highsecurity/  


Sources:
[1] SUPO Annual Report 2011

[2] SÄPO Annual Report 2011

GPP Perimeter Protection A/S
+45 7010 0088
info@perimeter.dk

GPP Perimeter Protection tilbyder hegn, skydeporte, svingporte,bomme og adgangskontrol til virksomhederfortrinsvis i Danmark. Truslen mod virksomheder, industrien og højsikkerhedsområder er i dag større end tidligere. Tyveri, sabotage og spionage er en del af hverdagen for såvel offentlige som private virksomheder. Hegn og porte er vigtige brikker i puslespillet omkring en effektiv områdesikring.
En god områdesikring skal forstærke det første indtryk, du ønsker at give såvel en indtrænger som dine besøgende. Sikkerhed og æstetik forenet.

Tags:

Om os

GPP Perimeter Protection tilbyder hegn, porte, gennemkørselssikring og adgangskontrol til virksomheder over hele Danmark. En betydelig og stadigt voksende del af vores produktprogram består af en komplet produktportefølje indenfor anti-terrorist produkter herunder: Automatiske pullerter, højsikkerhedsbomme og road blockers. GPP Perimeter Protection er en af Europa´s førende leverandører af perimetersikring. Vore kunder varierer lige fra børnehaver, institutioner og idrætsanlæg til industrien, ambassader, banker og militære anlæg.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links