Årsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har haft en god tilgang af nye privat- og erhvervskunder på trods af vanskelige markedsforhold og meget lav kreditefterspørgsel i markedet. Vores forretningsmæssige udvikling har været positiv, men resultatet er negativt påvirket af nedskrivninger primært knyttet til et enkelt erhvervsengagement. Forretningsvolumenerne steg, og indtægterne øgede mere end omkostningerne.

Høj kundetilfredshed er helt afgørende for Handelsbankens udvikling. I oktober viste EPSIs årlige, uvildige kundeundersøgelse blandt banker, at både vores privatkunder og erhvervskunder igen er Danmarks mest tilfredse. Vi har øget tilgængeligheden for vores kunder med åbning af en ny filial og endnu flere digitale selvbetjeningsmuligheder. Magasinet The Banker, ejet af Financial Times, kårede os desuden til Årets Bank i Danmark 2014. 

Hovedpunkter for 2014 i forhold til 2013

  • Fortsat god og stabil kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
  • De samlede indtægter steg med 3 procent til 1.746 millioner kroner (1.692)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 5 procent til 880 (839)
  • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 33 procent til 497 millioner kroner (741)
  • Omkostninger steg med 2 procent til -866 millioner kroner (-853)
  • Det samlede udlån steg med 3 procent til 61,1 milliarder kroner (59,1)
  • Øget tilgængelighed med 57 filialer (56)

Se årsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com


For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 25 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.