Halvårsregnskab for Handelsbanken Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi fortsætter vores stabile forretningsmæssige udvikling med en god tilgang af nye privat- og erhvervskunder. De stigende forretningsvolumener er drevet af et generelt højt aktivitetsniveau.

Vores udlån til private steg med 13 procent, og der er desuden stor efterspørgsel på blandt andet kapitalforvaltning og private banking. På erhvervsområdet har kunderne god gavn af vores internationale set-up i 25 lande. Vi oplever, at vores kunder sætter pris på en stærk og stabil lokal storbank med god tilgængelighed gennem digitale selvbetjeningsmuligheder og vores 57 filialer i Danmark.

Hovedpunkter for 1. halvår 2015 i forhold til 1. halvår 2014
•    Fortsat god forretningsmæssig udvikling og stabil kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
•    De samlede indtægter steg med 6 procent til 902 millioner kroner (849)
•    Resultatet steg med 7 procent til 457 millioner kroner (428)
•    Omkostninger steg med 3 procent til -438 millioner kroner (-425)
•    Det samlede udlån steg med 8 procent til 64,7 milliarder kroner (60,0)

Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf eller på www.handelsbanken.dk

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på 45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på 45 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker, blandt de stærkeste i verden og har den højeste rating blandt de nordiske storbanker fra de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 25 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.