Kvartalsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Den gode forretningsmæssige udvikling fortsætter med en stabil tilgang af både privatkunder og erhvervskunder. Resultatet er påvirket af nedskrivninger primært knyttet til et enkelt erhvervsengagement. Den underliggende udvikling er i god gænge: Vores forretningsvolumener stiger og udlån til privatkunder steg med 13 procent. Der er desuden en positiv udvikling på formueområdet og stor interesse fra private banking kunder.
Vores udvikling er drevet af tilfredse og loyale kunder, der værdsætter vores decentrale måde at drive bank og høje tilgængelighed. Vi har igen i år den højeste kundetilfredshed blandt både privatkunder og erhvervskunder ifølge den årlige uafhængige kundeundersøgelse af banksektoren (EPSI 2014). En tillid, vi vil gøre os meget umage for at leve op til.

Hovedpunkter for jan-sep 2014 i forhold til jan-sep 2013

  • Fortsat god forretningsmæssig udvikling og stor kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
  • De samlede indtægter steg med 6 procent til 1.315 millioner kroner (1.246)
  • Resultatet før nedskrivninger steg med 10 procent til 680 millioner kroner (617)
  • Resultatet var på uændret niveau: 556 (558)
  • Beskeden omkostningsstigning på 1 procent til -635 (-629)
  • Det samlede udlån steg med 2 procent til 60,5 milliarder kroner (59,4)
  • Øget tilgængelighed med 57 filialer (55 filialer) 

Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf eller på Handelsbankens hjemmeside.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com

For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 

Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 24 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.

Abonner