Kvartalsregnskab fra Handelsbanken i Danmark

Kommentarer fra Lars Moesgaard, adm. direktør i Handelsbanken Danmark

- Vi har en positiv underliggende forretningsmæssig udvikling med øgede forretningsvolumener, en samlet udlånsvækst på 8 procent og fortsat en god tilgang af nye privatkunder og erhvervskunder.

Vores indtægter faldt som følge af det fortsat lave renteniveau, presset på marginaler og et kvartal i sammenligningsperioden sidste år, der var positivt påvirket på provisionsnetto af de finansielle markeder og ekstraordinært mange konverteringer af boliglån.

Der er et generelt højt aktivitetsniveau i banken. Udlån til private steg med 10 procent, blandt andet drevet af efterspørgsel på boligfinansiering. Der er desuden fortsat en meget positiv udvikling på private banking området. 

Hovedpunkter for Q1 2016 i forhold til Q1 2015

  • Fortsat god og stabil kundetilgang på både privat- og erhvervsmarkedet
  • De samlede indtægter faldt med 6 procent til 421 millioner kroner (449)
  • Omkostninger var uændret på -220 millioner kroner (-220)
  • Resultatet efter nedskrivninger faldt med 5 procent til 212 millioner kroner (224)
  • Det samlede udlån steg med 8 procent til 67,8 milliarder kroner (62,9)


Se kvartalsregnskabet i vedhæftede pdf.

Se Handelsbankens koncernresultat på www.handelsbanken.com


For yderligere information og kommentarer kontakt:

Adm. direktør Lars Moesgaard på +45 4679 1297
Kommunikationschef Anette Haaning på +45 5219 6688 


Om Handelsbanken

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i 25 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning, Handelsbanken Kredit og Handelsbanken Finans.

For mere information om Handelsbanken: www.handelsbanken.dk

Tags:

Om os

Handelsbanken er en af Nordens største banker og blandt de stærkeste i verden. Ingen nordisk storbank er ratet højere af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Handelsbankens hjemmemarkeder er Danmark, Sverige, Norge, Finland, Holland og Storbritannien og derudover er banken repræsenteret i alle væsentlige finanscentre i resten af verden – i alt i mere end 20 lande. I Danmark arbejder ca. 750 medarbejdere i 57 filialer samt i Handelsbanken Capital Markets, Handelsbanken Kapitalforvaltning og Handelsbanken Kredit.