Stadig færre røyker

25 prosent av den norske befolkningen røykte daglig i 2005. Tallet fremkommer i Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om tobakksbruk. Det er det åttende året på rad med nedgang i antall røykere.

Den langsiktige tendensen er klar. I 1998 røykte hver tredje nordmann, 33 prosent. I 2005 røyker hver fjerde nordmann, 25 prosent. Det tilsvarer en nedgang fra ca. 1 170 000 til ca. 924 000 røykere. – Det er oppløftende å se at nedgangen fortsetter også i 2005, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet. Hun håper årets tobakkskampanje, ”Røyken tar pusten fra deg”, vil bidra til en videre nedgang. Ca. 100 000 nordmenn oppga at de sluttet å røyke etter forrige store røykesluttkampanje i januar 2003. SSBs tall viser at blant kvinner er det 24 prosent som sier de røyker daglig, mot 25 prosent i 2004. Blant menn er det 26 prosent som sier de røyker daglig, mot 27 prosent i 2004. Det er størst andel dagligrøykere blant dem mellom 35 og 54 år, og minst andel blant de aller yngste og eldste. Andel i alderen 16-74 år som røyker daglig 1998 - 2005: 1998: 33,0% 1999: 32,0% 2000: 31,9% 2001: 29,8% 2002: 29,4% 2003: 26,3% 2004: 26,0% 2005: 25,0% Mer informasjon om undersøkelsen om tobakksbruk finnes på www.tobakk.no, inklusive røyketall fordelt fylkesvis.