God præstation i et udfordrende miljø

  • Salgsstigning på 0,4% til 16.428 millioner euro (organisk salg: +3.4%)
  • Driftsresultat*: +2,9% til 2588 mio. euro
  • EBIT-margin*: +0,4 pct.point til 15,8 %
  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +7,6 % til 4,38 euro
  • Foreslået udbytte: +7,4 % til 1,31 euro pr. præferenceaktie

Düsseldorf – “2014 var et succesrigt år for Henkel. I et udfordrende og særdeles konkurrencepræget markedsmiljø opnåede vi vores økonomiske mål og gjorde rigtigt gode fremskridt i forbindelse med implementering af vores 2016-strategi,” siger Kasper Rorsted, CEO for Henkel. Alle tre forretningsenheder har bidraget med en lønsom organisk vækst til vores gode resultat. De nye markeder har endnu engang været de primære vækstmotorer for Henkel med en meget stærk vækst af det organiske salg på næsten 8 pct. Men også på de etablerede markeder er salget gået lidt op.

I forbindelse med regnskabsåret 2015 udtalte Rorsted: ”De økonomiske forhold er fortsat vanskelige og meget omskiftelige. På grund af den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine forventer vi stagnation i Østeuropa i 2015 og et yderligere pres på den russiske økonomi og valuta. Vi fortsætter med at tilpasse vores processer og strukturer, så vi bliver mere fleksible og effektive. Vi fokuserer på at implementere vores strategi for at opfylde vores ambitiøse økonomiske mål for 2016.”

* Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer

Udsigterne for 2015:

“For regnskabsåret 2015 forventer vi en vækst i det organiske salg på 3 til 5 pct. Vi forventer også en stigning i den justerede EBIT-margin til 16 pct., og at den justerede indtjening pr. præferenceaktie vil vokse med mindst 10 pct”, siger Rorsted med en opsummering af de økonomiske mål for 2015.

Resultater for salg og udbytte i 2014

Salget i regnskabsåret 2014 på 16.428 millioner euro var lidt lavere end året før. Justeret for en negativ indvirkning fra valutakursudsving på 4,0 pct. steg salget med 4,4 pct. Organisk salgsvækst, der ikke omfatter virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder, steg med ikke mindre end 3,4 procent.

Alle forretningsenheder indberettede om en solid organisk salgsvækst og øgede markedsandele på de relevante markeder. Forretningsområdet Laundry & Home Care opnåede en organisk salgsvækst på 4,6 pct. Salget i forretningsområdet Beauty Care voksede organisk med 2,0 pct. og i Adhesive Technologies registreredes en organisk salgsvækst på 3,7 pct.

Udsigter for Henkel Group i 2015

Henkel forventer at generere en organisk salgsvækst på 3 til 5 procent i regnskabsåret 2015. Henkel regner med, at forretningsområdet Adhesive Technologies samt Laundry & Home Care vil generere en organisk salgsvækst inden for dette spillerum. I forretningsenheden Beauty Care forventer Henkel nu at realisere en vækst på ca. 2 pct. Henkel forventer endvidere en stabil udvikling i andelen af salg fra nye markeder. Set i forhold til tallene for 2014 forventer Henkel en stigning i den justerede indtjening før renter og skat (EBIT) til omkring 16 pct. og en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på omkring 10 pct.

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra de fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Denne preddemeddelelse er en forkortet version af en global pressemeddelelse.

Årsrapporten for 2014 samt yderligere oplysninger vedrørende regnskabsåret 2014, herunder materiale, som kan downloades, og linket til en live webcast af pressekonferencen for regnskabsåret 2014, findes i vores pressemappe på internettet på:

{0>http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-03-04-publication-of-2014-annual-report-and-sustainability-report/395534<}0{>http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-03-04-publication-of-2014-annual-report-and-sustainability-report/395534

Cecilia Levin Destoup, Head of Corporate Communications, Nordic Region

Henkel Norden AB

+46 10 480 76 11 cecilia.l.destoup@henkel.com www.henkel.dk  

Henkel har aktiviteter over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Vaskemidler og husholdning, skønhedspleje og lim, tætning og overfladebehandling. Henkel, som blev grundlagt i 1876, er førende globalt på både forbrugerområdet og i industrien med velkendte mærker som Persil, Schwarzkopf og Loctite. Henkel beskæftiger næsten 50.000 medarbejdere og opnåede i regnskabsåret 2014 en omsætning på 16,4 milliarder euro og et korrigeret driftsresultat på 2,6 milliarder euro. Henkels præferenceaktier indgår i det tyske aktieindeks DAX.

Tags:

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Abonner

Dokumenter og links