Henkel rapporterer om vellykket regnskab for 2015: Betydelig vækst i salg og indtjening

  • Salg: +10,1 % til 18.089 mio. euro (organisk: +3,0 %)

  • Driftsresultat*: +12,9 % til 2.923 mio. euro

  • EBIT-margin*: +0,4 procentpoint til 16,2 %

  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +11,4% til 4,88 euro

  • Foreslået udbytte: +12,2 % til 1,47 euro pr. præferenceaktie

Düsseldorf – "2015 var et fremragende år for Henkel. Vi oplevede tocifrede vækstrater for salg, fortjeneste, indtjening pr. aktie og vores foreslåede udbytte. Alle tre forretningsenheder leverede solid, organisk vækst, og de forbedrede fortjenesten i betydelig grad," siger Kasper Rørsted, CEO for Henkel. "Vækstmarkederne fortsatte med at være de primære vækstmotorer bag vores gode resultater. Vi har desuden opnået yderligere organisk salgsvækst i de etablerede markeder." "På trods af de vanskelige markedsforhold leverede vi stærke økonomiske resultater, vi fortsatte med en vellykket gennemførelse af vores strategi, og vi skabte et stærkt grundlag for vores fremtid. Efter de første tre år i vores fireårige strategiperiode er vi godt på vej til at opfylde vores overordnede mål for 2016," sagde Rørsted i sin opsummering af Henkels udvikling.

Forventninger for 2016

Om det nuværende regnskabsår og de økonomiske mål for 2016 sagde Rørsted: ”De økonomiske og politiske forhold er fortsat vanskelige. Derfor vil vi fortsætte med at tilpasse vores processer og strukturer til markederne, og vi vil øge vores effektivitet og konkurrenceevne yderligere. For regnskabsåret 2016 forventer vi en vækst i organisk salg på 2 til 4 pct. Vi forventer en stigning i den justerede EBIT-margin til cirka 16,5 pct., og vi forventer, at den justerede indtjening pr. præferenceaktie vil stige mellem 8 og 11 pct. i regnskabsåret 2016. Med en gennemsnitlig årlig vækst i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på 9,7 pct. i perioden fra 2013 til 2015 er vi godt på vej, og vi er overbevist om, at vi vil nå målet på 10 procent CAGR for den nuværende strategiperiode."

Resultater for salg og udbytte i 2015

Salget i regnskabsåret 2015 på 18.089 millioner euro lå betydeligt højere end året før. Udviklingen i valutakurserne havde en positiv effekt på salget på 4,4 procent. Den positive effekt fra opkøb/frasalg af virksomheder udgjorde 2,7 procent. Organisk salgsvækst, der ikke omfatter virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder, steg solidt med 3,0 procent.

Alle forretningsenheder rapporterede om solid organisk salgsvækst og øgede markedsandele på de relevante markeder. Forretningsområdet Laundry & Home Care opnåede en organisk salgsvækst på 4,9 pct. Salget i forretningsområdet Beauty Care voksede organisk med 2,1 pct., og forretningsområdet Adhesive Technologies så en organisk salgsvækst på 2,4 pct.

Efter fradrag af engangsgebyrer, engangsfortjenester og omstruktureringsgebyrer forbedredes det justerede driftsresultat betydeligt med 12,9 pct., til 2.923 mio. euro (året før: 2.588 mio. euro). Alle tre forretningsenheder bidrog til dette positive resultat. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) blev på 2.645 mio. euro set i forhold til 2.244 mio. euro i året før.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg med 0,4 procentpoint fra 15,8 pct. til 16,2 pct. Den rapporterede indtjening før renter og skat steg med 0,9 procentpoint til 14,6 procent (året før: 13,7 procent).

Regnskabsresultatet forbedredes fra -49 mio. euro til -42 mio. euro. Med 24,4 procent var skatteprocenten stort set uændret i forhold til 24,3 procent året før.

Den justerede nettoindtjening efter ikke-bestemmende aktieposter steg med 11,4 pct. til 2.112 mio. euro (2014: 1.896 mio. euro). Den rapporterede nettoindtjening steg med 18,4 pct. fra år til år, fra 1.662 mio. til 1.968 mio. euro. Efter fradrag af 47 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktieposter, steg nettoindtjeningen til 1.921 mio. euro (året før: 1.628 mio. euro).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) voksede med 11,4 pct. fra 4,38 euro til 4,88 euro. Den rapporterede EPS steg fra 3,76 euro til 4,44 euro.

Bestyrelsen og aktionærforeningen vil til den årlige generalforsamling den 11. april 2016 indstille en stigning af udbyttet pr. præferenceaktie med 12,2 procent til 1,47 euro (året før: 1,31 euro) og en stigning i udbyttet pr. almindelig aktie med 12,4 procent til 1,45 euro (året før: 1,29 euro). Det vil give et aktieudbytte på 30,2 procent.

Netttoarbejdskapitalen i procent af salget forbedredes med 0,4 procentpoint fra 4,2 pct. til 3,8 pct.

Den økonomiske nettoposition ved årets slutning var 335 mio. euro (31. december 2014: -153 mio. euro).

Udsigter for Henkel Group i 2016

Henkel forventer at skabe en organisk salgsvækst på mellem 2 og 4 procent i regnskabsåret 2016. Henkel forventer, at alle forretningsenhederne vil skabe en organisk salgsvækst i denne størrelsesorden. Henkel forventer endvidere en lille stigning i andelen af salg fra vækstmarkeder. Vedrørende den justerede indtjening før renter og skat forventer Henkel en stigning i forhold til året før til cirka 16,5 pct. Den justerede indtjening før renter og skat for de enkelte forretningsenheder forventes at være på samme niveau eller højere end det foregående år. Henkel forventer en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på mellem 8 og 11 pct.

* Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer

Lars Witteck

Tlf.: +49 211 797 - 2606 e-mail: lars.witteck@henkel.com

Wulf Klüppelholz

Tlf.: +49 211 797 - 1875
e-mail: wulf.klueppelholz@henkel.com

Henkel operates worldwide with leading brands and technologies in three business units: Laundry & Home Care, Beauty Care and Adhesive Technologies. Founded in 1876, Henkel holds globally leading market positions, both in the consumer and in the industrial businesses, with well-known brands such as Persil, Schwarzkopf and Loctite. Henkel employs about 50,000 people and reported sales of 18.1 billion euros and adjusted operating profit of 2.9 billion euros in fiscal 2015. Henkel’s preferred shares are listed in the German stock index DAX.

Tags:

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.