Stærke resultater i første kvartal: Henkel godt fra start i regnskabsåret 2015

  • Salg: +12,7 % til 4.430 mio. euro (organisk: +3,6 %)
  • Driftsresultat*: +14,1 % til 707 mio. euro
  • EBIT-margin*: +0,2 pct.point til 16,0%
  • Indtjening pr. præferenceaktie* (EPS): +13,5 % til 1,18 euro
  • Meget stærk organisk salgsvækst på vækstmarkeder: Organisk +7,7 %

Düsseldorf – "I udfordrende omgivelser leverede Henkel et stærkt resultat i første kvartal og kom godt fra start i regnskabsåret 2015. Vi øgede igen både salg og indtjening. Vi har opnået vores højeste salg i et kvartal nogensinde takket være en god vækst i det organiske salg, effekten af sidste års opkøb samt den stærke amerikanske dollar. Alle forretningssektorer har bidraget til det vellykkede kvartal. Endnu en gang leverede vi meget stærke resultater i vores vækstmarkeder," siger Kasper Rørsted, CEO for Henkel.

Om regnskabsåret 2015 udtaler Rørsted: "Vi forventer, at de økonomiske forhold fortsat vil være vanskelige. På grund af den fortsatte konflikt mellem Rusland og Ukraine antager vi, at den østeuropæiske økonomi vil stagnere i 2015. I en sådan sammenhæng vil en hurtig reaktionsevne og høj fleksibilitet fortsat være afgørende for at skabe gode resultater. Vi vil derfor fortsætte med at forenkle og fremskynde vores strukturer og processer."

Udsigterne for 2015 bekræftet

Rørsted bekræftede udsigterne for det indeværende regnskabsår: "Vi forventer at opnå en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 pct. i 2015. Vi forventer, at den justerede indtjening før renter og skat vil stige til omkring 16 pct., og vi forudser en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på omkring 10 pct."

Resultater for salg og vækst i første kvartal 2015

I første kvartal 2015 steg salget betydeligt med 12,7 % og nåede et nyt kvartalsmæssigt højdepunkt på 4.430 mio. euro. Justeret for en positiv indvirkning fra valutakursudsving på 5,8 pct. steg salget med 6,9 pct. Organisk – dvs. justeret for

* Justeret for engangsgebyrer/indtægter og omstruktureringsgebyrer

virkningen af valutakursudsving og opkøb/frasalg af virksomheder – steg salget med 3,6 pct.

Forretningssektoren Laundry & Home Care havde en stærk organisk salgsvækst på 5,2 pct. I forretningssektoren Beauty Care opnåedes en solid stigning i organisk salg på 2,1 %. Forretningssektoren Adhesive Technologies indberettede ligeledes en solid organisk salgsvækst på 3,3 pct.

Efter fradrag af engangsfortjenester, engangsgebyrer og omstruktureringsgebyrer blev det justerede driftsresultat forbedret med 14,1 pct., fra 619 mio. euro til 707 mio. euro. Det rapporterede driftsresultat (EBIT) steg med 6,5 pct., fra 608 mio. euro til 648 mio. euro.

Den justerede indtjening før renter og skat (EBIT-margin) steg med 0,2 procentpoint til 16,0 pct. Den rapporterede indtjening på salg blev 14,6 pct. mod 15,5 pct. i samme kvartal året før.

Henkels regnskabsresultat forbedredes med 6 mio. euro til -9 mio. euro. Dette kan tilskrives forbedringer i både nettorenteresultat og valutakursudsving. Forbedringen i nettorenteresultatet kan til dels tilskrives indløsningen af seniorobligationer, dels udviklingen i rentefastsættelsen i marts 2014. Skatteprocenten beløb sig til 24,6 pct. mod 23,1 pct. i samme kvartal året før.

Den justerede nettoindtjening for kvartalet efter fradrag af ikke-bestemmende aktieposter steg med 12,8 pct. fra 452 mio. euro til 510 mio. euro. Den rapporterede nettoindtjening for kvartalet steg med 5,7 pct. fra 456 mio. euro til 482 mio. euro. Efter fradrag af 12 mio. euro, der kan henføres til ikke-bestemmende aktieposter, steg nettoindtjeningen til 470 mio. euro (mod 449 mio. euro samme kvartal året før).

Den justerede indtjening pr. præferenceaktie (EPS) steg med 13,5 pct. fra 1,04 euro til 1,18 euro. Den rapporterede EPS steg fra 1,04 euro til 1,09 euro.

Nettoarbejdskapitalen i forhold til salg steg fra år til år med 1,4 procentpoint til 6,2 procent. Stigningen skyldes hovedsageligt de foretagne opkøb i 2014 og indvirkning fra valutakursudsving.

Henkels økonomiske nettoposition pr. 31. marts 2015 var 10 mio. euro. Pr. 31. december 2014 var den økonomiske nettoposition -153 mio. euro.

Udsigter for Henkel Group i 2015

Henkel forventer fortsat at skabe en organisk salgsvækst på mellem 3 og 5 procent i regnskabsåret 2015. Henkel forventer, at forretningssektorerne Adhesive Technologies og Laundry & Home Care begge vil generere organisk salgsvækst inden for dette interval. I forretningsenheden Beauty Care forventer Henkel nu at realisere en vækst på ca. 2 pct. Som tidligere forventer Henkel en stabil udvikling i andelen af salg fra vækstmarkeder. Set i forhold til tallene for 2014 forventer Henkel en forøgelse af den justerede indtjening før renter og skat (EBIT) til omkring 16 pct. og en stigning i den justerede indtjening pr. præferenceaktie på omkring 10 pct.

Denne pressemeddelelse er en kortere udgave af en længere pressemeddelelse. Den fulde rapport for 1. kvartal 2015 samt øvrige informationer, herunder materiale, som kan downloades, og link til transmission af telekonferencen, kan findes på internettet på adressen: www.henkel.com/press

Dette dokument indeholder fremadrettede udtalelser, som er baseret på de nuværende estimater og antagelser, der er udarbejdet af ledelsen i Henkel AG & Co. KGaA. Fremadrettede udtalelser indeholder ord som f.eks. forvente, mene, planlægge, forudsige, antage, tro, estimere, regne med, prognosticere og lignende formuleringer. Sådanne udtalelser skal på ingen måde opfattes som en garanti for, at disse forventninger vil vise sig at være nøjagtige. Virksomhedens fremtidige performance og de resultater, som faktisk realiseres af Henkel AG & Co. KGaA og virksomhedens tilknyttede selskaber, afhænger af en række risici og usikkerheder og kan derfor afvige væsentligt fra de fremadrettede udtalelser. Mange af disse faktorer ligger uden for Henkels kontrol og kan ikke estimeres præcist på forhånd, såsom de fremtidige økonomiske forhold samt konkurrenter og andre markedsaktørers handlinger. Henkel hverken planlægger at foretage eller foretager en opdatering af fremadrettede udtalelser.

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Cecilia L. Destoup, Corporate Communications Manager, Henkel Norden

E-mail: Cecilia.l.destoup@henkel.com

Tlf.: 46 10 480 76 11

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care (skønhedspleje), Laundry & Home Care (vask og husholdningsrengøring) samt Adhesive Technology (lim, tætning og overfladebehandling). Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 50.000 medarbejdere og rapporterede i 2014 en omsætning på 16 428 millioner euro og et overskud på 2 588 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 400 medarbejdere og omsatte for 228,5 millioner euro i 2014.

Tags:

Om os

Henkel er aktive over hele verden med førende varemærker og teknologier inden for tre forretningsområder: Beauty Care, vask og husholdningsrengøring samt lim, tætning og overfladebehandling. Virksomheden blev grundlagt i 1876 og har i dag en markedsledende position inden for konsumentområdet samt industrien med velkendte varemærker som Schwarzkopf, Loctite og Pattex. Henkel har ca. 47.000 medarbejdere og rapporterede i 2012 en omsætning på 16 510 millioner euro og et overskud på 2 335 millioner euro. Henkel er registreret på den tyske børs DAX. Henkel Norden har ca. 430 medarbejdere og omsatte for 207,6 millioner euro i 2012.

Abonner

Dokumenter og links