Timecharter styrker færgetrafikken - HH Ferries tager næste skridt med Scandlines

Som følge af den stadig stigende konkurrence fra Øresundsbroen, blev planerne for samordningen mellem HH Ferries og Scandlines indledt i sommer med koordinering af tidstabeller og check-in for en større fleksibilitet for kunderne. Nu tager HH Ferris næste skridt og omlægger sin virksomhed fra operativ færgeoperatør til at timechartre begge sine færger til Scandlines. I forbindelse med omorganiseringen må der varsles opsigelser af omkring 100 personer inden for HH Ferries i Sverige og Danmark.

I dag indleder HH Ferries forhandlingerne med de faglige organisationer vedrørende planen om timecharter til Scandlines. Forslaget indebærer, at HH Ferries omlægger sin virksomhed til at udleje sine to færger til Scandlines, som fremover vil stå for driften på ruten mellem Helsingborg og Helsingør. Aftale mellem rederierne er en vigtig beslutning i bestræbelserne på at styrke konkurrenceevnen i forhold til Øresundsbroen. Diskussionerne om samordningen har foregået i lang tid, men blev mere intense i løbet af foråret som følge af den kraftige lavkonjunktur. – Det er en nødvendig omlægning. Det er ikke længere muligt at sejle med to operatører på ruten, og det her er den bedste plan, vi har kunnet nå frem til både for vores kunder og for vores medarbejdere. Nu kan vi være et modstykke til Øresundsbroen – også på lang sigt og dermed styrke infrastrukturen og færgetrafikken i den nordlige Øresundsregion, forklarer Jes Svare, linjechef HH Ferries. Timecharteren omfatter begge HH Ferries færger, men på grund af færre passagerer, biler og lastbiler på ruten, er det planen kun at indsætte alle fem færger på ruten i højsæsonen. Resten af året vil den ene af HH Ferries færger ligge ved kajen, hvilket resulterer i et for stort antal medarbejdere. –Jeg er meget ked af at der er medarbejdere der kan blive nødt til at forlade os, men planen medfører, at vi redder næsten halvdelen af arbejdspladserne, da der ellers var risiko for, at vi på sigt blev nødt til at nedlægge virksomheden, siger Jes Svare. Opsigelsesvarslet omfatter medarbejdere på såvel det svenske som det danske marked og berører både medarbejdere på land og ombord på færgerne. Helsingborg 5 oktober 2009

Abonner