inWarehouse Delårsrapport 2

inWarehouse Delårsrapport 2 Delårsrapport nr 2 för inWarehouse AB (publ) avseende perioden 1 januari - 30 juni 2004 - Omsättningen ökade till 263,1 (226,5) MSEK, en ökning motsvarande 16 % - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar ökade till 1,9 MSEK (-0,2MSEK) - Fortsatt stadig ökning av antal kunder, order och levererade produkter - Försäljningen via E-handel ökade med 28 % jämfört med motsvarande period 2003 - Rörelseresultat före goodwillavskrivningar under andra kvartalet förbättrades till 0,4 (- 0.6) MSEK För fullständig information, se bifogat PDF-dokument. inWarehouse är ett av Sveriges ledande postorder- och e-handelsföretag på företagsmarknaden för IT-relaterade produkter. Affärsidén är att med ett kostnadseffektivt koncept för distanshandel bidra till att sänka totalkostnaden för företags inköp av IT-relaterade produkter. ------------------------------------------------------------ Denne information blev leveret af Waymaker http://www.waymaker.dk Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040809BIT21860/wkr0004.pdf Delårsrapport 2 2004 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/10/20040809BIT21860/bild.html Billeder

Dokumenter og links