Efterisolering af rør giver hurtigt pengene igen

Efterisolering af rør og varmtvandsbeholdere giver ikke alene mindre varmetab, men også et betydeligt mindre vandforbrug. Den præcise beregning kan man foretage i et nyt program på ISOVER’s hjemmeside. 

Private husejere, almene boligselskaber samt ejer- og andelsforeninger med ældre boliger vil gerne investere i rørisolering, men førend tilbuddet accepteres vil kunderne vide, hvad det betyder for det samlede energiregnskab. Kort sagt, hvor stor er den årlige besparelse, og hvor lang er tilbagebetalingstiden for investeringen.

Det er baggrunden for, at ISOVER har udviklet IsoDim®DK, som er et helt nyt beregningsprogram til beregning af tekniske installationer. Programmet stilles gratis til rådighed for vvs-installatører, tekniske isolatører og andre fagfolk, såvel projekterende som udførende.

IsoDim®DK er et brugervenligt og effektivt værktøj til at dimensionere isoleringen på et givent teknisk anlæg, herunder beregning af fx varmetab, temperaturændring i strømmende medie og temperatur over tid i tank. Varmetabsberegningerne i programmet kan danne grundlag for vurderingen af rentabiliteten i et isoleringstiltag, samt til at belyse tilbagebetalingstiden. Desuden er der mulighed for at udføre forskellige økonomiske beregninger, bl.a. et givent besparelsespotentiale.

500 kWh pr. år på det varme vand

ISOVER har beregnet et eksempel, der viser besparelsespotentialet på energisiden samt på vandforbrug:

Hvis en husstand har et fremløb på 55 C fra varmtvandsbeholderen, og der er 22 grader i rummet, går der mellem 0,23 og 0,38 kWh til hver gang varmt vand trækkes frem til tappestedet. Det lyder ikke af meget, men hvis en husstand tapper varmt vand bare fem gange om dagen bliver det til 400 – 700 kWh om året.

Besparelsen afhænger af afstanden mellem varmtvandsbeholderen og tappestedet, og hvis et hus f.eks. har 20 m uisolerede vandrør er merforbruget 500 kWh pr. år på det varme vand.

I eksemplet har hustanden et vandspild på mellem 6 og 10 liter vand, hver gang der tappes vand – altså hver gang et familiemedlem tager bad eller skyller opvask af i varmt vand.

Isover-rørskåle                                

Isover producerer 2 typer rørskåle til isolering af rør: TapeLock, som er en stiv rørskål, der monteres omkring røret, lukkes med tape, tråd og evt. afsluttende pvc-folie og BoaFlex som benyttes i installationer, der kræver mere fleksible rørskåle.

”Vores TapeLock rørsåle er blandt det bedst isolerende, der findes på markedet. Placeret uden mekanisk overlast kan disse holde i 30-40 år og på den måde i sin levetid tjene mange penge til sin ejermand,” siger Torben Ahlborn, der er Teknisk Konsulent hos Saint Gobain Isover.

Torben Ahlborn anslår, at omkring 10% af den samlede boligmasse har uisolerede rør, mens 50% eller mere har utidssvarende isolering. Utidssvarende dækker over for lidt isolering ift. dagens standard, men også det faktum at der er sket en teknisk udvikling igennem årene, hvor isoleringen er blevet mere effektiv – og denne udvikling vil fortsætte.

(Til Faktaboks)

Varmtvandsbeholderen.

En stor gammel varmtvandsbeholder i kælderen er værd at kigge på.

Dårligt isoleret:                                                                   ca. 300 W

Ved opgradering til nutidigt krav:                                  60 – 80 W

Besparelsespotentiale:                                                                   ca. 2000 kWh/år

Varmerør

40 m varmerør i krybekælder eller skunkrum:

Uisoleret:                                                14944 kWh/år

Dårligt isoleret:                                      4506 kWh/år

Opgraderet til nutidigt krav       2676 kWh/år

Du finder IsoDim®DK på www.isover.dk/beregningsprogrammer/IsoDim_dk

Yderligere informationer:

Salgs- og marketingdirektør Klaus Birk 7217 1717.

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links