Slagelse Sygehus pakkes ind til vinteren

Med kirurgisk præcision har Slagelse Sygehus fået 4600 m2 ny tagisolering. En så stor opgave kræver en god logistik, og så batter det noget, når man kan skære 26 tons af vægten på tagpladerne.

Da Phønix Tag skulle finde leverandøren til en af virksomhedens hidtil største opgaver, spillede vægten en vigtig rolle. Valget faldt på Isover, som kunne tilbyde tagisoleringsplader, der er mellem 20 og 30 procent lettere end tilsvarende produkter på markedet. For projektet på Slagelse Sygehus, som netop er ved at være afsluttet, har det helt nøjagtigt betydet en vægtreduktion fra 120 tons til 94 tons svarende til 22 procent.

Taget på sygehusbygningerne i Slagelse har gennem adskillige år været utæt på grund af et samspil af konstruktionsopbygning og færdsel, men det problem bliver nu afhjulpet samtidig med en udvendig efterisolering. Selve isoleringen sker ved hjælp af en kileskåret flerlagsløsning, der består af en Isover tagunderlagsplade, en kileopbygning 1:40 samt en Isover Taurus plade som øverste lag.

”Det er et generelt problem, når vi skal bruge kraner til at løfte og række tagpladerne ind, hvor de skal udlægges. Men fordi tagpladerne er lettere, har vi kunnet nøjes med en mindre kran, og det har sparet os for nogle udgifter,” siger entrepriseleder Alex Johansen, Phønix Tag. ”Tagdækkerne er også glade for ikke at skulle løfte så meget,” fortsætter han.

Pga. en ny og tæt tagdækning kan Slagelse Sygehus skære en stor bid af varmeregningen. Den nye tagisolering har en U-værdi på 0,13, hvilket er en højere isoleringsevne end kravet i BR 10, hvor U-værdien er på 0,15.

Aldrig mere end 15 kilo
Vægten af den enkelte isoleringsplade må i henhold til ”Branchevejledningen om tagdækning” ikke overstige 15 kg, hvilket ikke altid bliver overholdt.

”I Isover har vi fokus på at udvikle produkter, der gavner arbejdsmiljøet, og vi kan med sikkerhed sige, at vores produkter ligger under grænsen på 15 kg pr. enhed. De lette isoleringsplader skåner netop tagdækkeren, der skal udlægge dem,” siger salgskonsulent i Saint Gobain Isover, Ib Styrup Jensen.

Isover Tagisolering er specielt udviklet til udvendig isolering af tagkonstruktioner, såvel nye som gamle tagflader, hvor det danner et stabilt underlag for tagdækning med tagpap, tagfolie eller lignende. Tagisoleringen består af glasuld og tåler, at der bliver gået på den under udlægningen og ved inspektioner.

Yderligere informationer:

Salgs- og marketingdirektør Klaus Birk 7217 1717.

Multimedia

Multimedia