Vælg den rigtige isolering til hulmuren

Det er ikke lige meget, hvad man blæser ind i hulmuren. Visse typer hulmursisolering optager fugt og har tendens til at falde sammen.

Hvis dine indervægge bliver kolde, når kviksølvet i termometret bevæger sig mod minus, kan det meget vel skyldes dårlig isolering. Faktisk bor hver femte dansker ifølge Statens Byggeforskningsinstitut i et hus med meget mangelfuld isolering.

Den gode nyhed er, at man kan opnå store besparelser på varmeregningen ved at isolere hulmuren. Beregninger viser, at man ved at isolere 80 m2hulmur med 75 mm isolering kan spare 5.000-9.500 kr. om året. Besparelsen afhænger af, hvilken form for brændsel, man bruger til at opvarme huset.

Traditionelt isoleres hulrummet med granulat af mineraluld som f.eks. Isover glasuld, der både er vandafvisende og ubrændbar.

Herhjemme er der imidlertid kommet flere alternative isoleringsmaterialer på markedet, der består af organisk materiale, f.eks. papir, men erfaringerne har vist, at der kan opstå en række uheldige problemer ved brug af denne type isoleringsmaterialer.

Videncentret Bolius skriver på sin hjemmeside, at papirulden kun kan bruges, hvis mørtelfugerne er tætte, og hvis huset kan tåle slagregn, dvs. er modstandsdygtig overfor stor opfugtning af ydermuren som følge af slagregn. Sker der en opfugtningen af muren og papirulden suger fugt, så er der risiko for skimmelsvamp i husets konstruktion.

Bolius gør endvidere opmærksom på, at papiruld ikke i sig selv er brandsikkert. Produktet tilsættes derfor borsalte, som mistænkes for at være sundhedsskadelige.

Desuden har papirulden en tendens til at falde sammen ved indblæsning, hvilket forringer isoleringsevnen.

En enkel proces

Hulmursisolering foregår ved, at man først fjerner nogle sten i ydermuren. Derefter indblæses hulmursfyld i muren under højt tryk, der bevirker at granulatet fordeles jævnt og samtidig komprimeres. Til slut mures stenene på plads igen.

Hos Isover anbefaler man, at arbejdet udføres af en autoriseret isolatør for at sikre det bedste resultat. Firmaet har en række isolatører tilknyttet, der er underlagt en kontrolordning og som udsteder en isoleringsattest på det udførte arbejde.

Yderligere informationer:

Salgs- og marketingdirektør Klaus Birk 7217 1717.

Saint-Gobain Isover a/s udvikler, producerer og samarbejder med kunder om innovative og effektive isoleringsløsninger baseret på glasuld.

Saint-Gobain Isover a/s er ledende på markedet, og de to fabrikker i Vamdrup sydvest for Kolding og i Billesholm, Sverige, er blandt de mest moderne i verden.

Abonner

Multimedia

Multimedia