Jörgen Nilsson – en fredlig riddare – vandrade från Lund till Israel!

Efter en 5000 km lång vandring genom Europa är nu Jörgen Nilsson framme vid sitt mål - Jerusalem. I mitten av november började Jörgen sin pilgrimsvandring – i en manifestation för fred och mot främlingsfientlighet – från Lunds domkyrka. Under den fem månader långa vandringen ville Jörgen även bidra till välgörenhet och uppnå personlig utveckling.

Jörgen Nilsson, en officer som har haft fredsuppdrag i Kosovo, är medlem av Sankt Lazarus-orden, en kristen riddarorden som ägnar sig åt välgörenhet och syftar till att hjälpa de sjuka.  

På sin väg till Israel har han tagit mer än sju miljoner steg genom Danmark, Tyskland, Frankrike, Italien och Grekland. Torsdagen den 11 april anlände han med båt till det Heliga landet och har sedan dess besökt samt övernattat i Haifa, Zichon Yakov, på Kibbutz utanför Hadera, Netanya och Jerusalem. 

Till Jerusalem kom Jörgen i söndags för att närvara som hedersgäst på konferensen ”The First International Jerusalem Symposium on Green and Accessible Pilgrimage”. Under kvällen belönades Jörgen Nilsson av Jerusalem stad med en hedersmedalj.

Följ Jörgen Nilsson på hans blogg:http://towardsjerusalem.org/

Mer information om ”The First International Jerusalem Symposium on Green and Accessible Pilgrimage”:

http://greenpilgrimjerusalem.org/symposium2013/participant/jorgen-nilsson/

 

Med vänlig hälsning

Erika Samuelsson PR manager

pr@igto.se

Tel. 46 8 213386 Mobil. 46 72 3113386


Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og Baltikum samt at formidle turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Oplev det unikke Israel – Besøg Tel Aviv, party og badebyen ved Middelhavet, som aldrig sover Spadsér rundt i fascinerende Jerusalem med dens tre verdensreligioner Flyd i det sunde Døde Hav Svøm med delfiner og snorkle i Det Røde Havs koralrev ved Eilat Gå i Jesus fodspor i Det Hellige Land Vandre i Galilæa med områdets forbløffende natur.

Læs mere på www.goisrael.dk 

Tags:

Om os

Den Israelske Stats Turistbureau har til opgave at markedsføre Israel som destination i Norden og at formidle turistinformationer til offentligheden i disse lande. Den Israelske Stats Turistbureau arbejder direkte under turistministeriet i Israel. Sammenlagt findes der 18 turistbureauer rundt om i verden, som arbejder med at fremme turismen i Israel.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links

Hurtige fakta

Efter fem tusen km lång vandring genom Europa är nu Jörgen Nilsson framme vid sitt mål - Jerusalem. I mitten av november började Jörgen sin pilgrimsvandring – i en manifestation för fred och mot främlingsfientlighet – från Lunds domkyrka. Under den fem månader långa vandringen ville Jörgen även bidra till välgörenhet och uppnå personlig utveckling.
Tweet dette